Nyheter

Mälarenergi Elnät fortsätter att investera för att förstärka elnätet i regionen

Under 2017 investerade företaget 186 miljoner kr för ett driftsäkert och långsiktigt tillförlitligt elnät med få avbrott samt för att möjliggöra den stora expansionen som regionen genomgår. Trots stora investeringar fortsätter företagets kunder att ha bland de lägsta elnätspriserna i landet. 

Bolaget redovisar ett starkt resultat. Resultatet efter finansnetto blev 83 miljoner kr och intäkterna uppgick till 603 miljoner kr. Under året uppgick investeringarna i elnätet till totalt 186 miljoner kr.

– Självklart är jag glad och stolt över att vi lämnar ett fantastiskt år bakom oss. Engagerade medarbetare, chefer och fortsatt fokus på att säkerställa att vi möter kundernas behov och förväntningar har bidragit till detta, säger Asoos Rasool, VD på Mälarenergi Elnät AB.

Exploateringar och nya etableringar i regionen har under året varit mycket omfattande. Framförallt i Västeråsområdet men även inom övriga delar av nätområdet. Ett stort antal nya kunder har anslutits, däribland flera viktiga företagsetableringar. Bland dem kan nämnas projektet med att ansluta Amazon Web Services datahallar som startades under 2017 och ska avslutas under 2018 samt Northvolt Labs som beslutade att förlägga sin test- och utvecklingsenhet i Västerås. Projektet för att ansluta anläggningen till nätet kommer igång under 2018.

Förstärkning av elnätet
Totalt investerade företaget 186 miljoner kr för att ytterligare säkra eldistributionen till kunderna. Bland annat pågår omfattande förnyelse av mottagningsstationer inom nätområdet. Leveranssäkerheten i nätet har ytterligare höjts genom att förlägga kabel i mark enligt Mälarenergi Elnäts långsiktiga plan. Detta har skett i bl.a. Munga, Kvicksund, Tortuna och Vallsta. I företagets satsning ”Laddregion Mälardalen” byggde företaget ca 90 st laddplatser i Västerås, Köping, Hallstahammar, Arboga och Kungsör vilket ökar möjligheten för fler kunder att köra elbil i regionen.

– Det är roligt att vi håller löftet till våra kunder och ägare med säkra elleveranser. Avbrottstiden är kortare för våra kunder än genomsnittet i Sverige. Vi erbjuder dessutom lägre priser än genomsnittet i landet till kunderna i vårt verksamhetsområde: Arboga, Köping, Kungsör, Hallstahammar och Västerås, säger Per-Inge Ahlbäck – Styrelseordförande för Mälarenergi Elnät AB. Kundfokus, kompletterande tjänster, effektivisering av verksamheten och ökade intäkter har bidragit till att vi når de ekonomiska målen, konstaterar Per-Inge.

Stora utmaningar väntar
Den pågående omställningen med mer egen produktion som solceller, fler elbilar och den kraftiga expansionen i regionen ställer stora krav på verksamheten. Investeringar för fortsatt modernisering av nätet, kvalitets- och säkerhetskrav, effektiviseringar och kompetensförsörjning är viktiga utmaningar framöver.