Nyheter

GKN Aerospace Sweden delar ut bonus till alla anställda för femte året i rad

I år blir bonusen 4,15 procent räknat på bruttoårslönen.

När GKN tog över Volvo Aero 2012 introducerade de ett bonusprogram för alla anställda. Parametrarna i programmet förändras något år från år men arbetsmiljö och finansiellt resultat finns alltid med. Hittills har programmet varit väldigt framgångsrikt – alla anställda har fått mellan 3,8 och 5 procent räknat på bruttoårslönen – fem år i rad

– Det är väldigt roligt att vi även i år lyckas så bra och kan dela ut en bonus till alla anställda. Det är vi tillsammans som gör jobbet så det känns helt rätt. I år blir bonusen 4,15 procent, säger Stefan Smith, Sweden Business Support, vid GKN i Trollhättan.

– En mycket viktig parameter är arbetsmiljön där vi arbetar konstant för att höja medvetenheten, där alla är delaktiga och kan bidra till en säker arbetsmiljö. Det har gjort att antalet tillbud och olyckor minskat och 2017 hade vi t ex bara en enda olycka med förlorad arbetstid. Vi vill givetvis att ingen enda anställd ska skada sig på jobbet så vi jobbar kontinuerligt med säkerheten i arbetsmiljön för våra drygt 2000 anställda, säger Stefan Smith.