Nyheter

Föreläsning från DENIOS ger minskade risker med kemikalier

På Underhållsmässans stora scen i Göteborg kommer Patrik Löfdahl från DENIOS Akademien att föreläsa om hur en spillskyddsplan är avgörande för en säker och effektiv insats vid en olycka med läckande eller utspillda kemikalier.

Användning av hälso- och miljöfarliga kemikalier ökar riskerna under arbetsdagen.

– Med tanke på att statistik från SCB visar att användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier i Sverige har ökat, med hela 35 % under en sjuårsperiod finns det många som skulle säga att arbetsdagen är full av risker. Att lära sig att undvika dessa eller ha kunskapen att hantera det uppkomna ökar känslan av trygghet. DENIOS föreläsning visar hur rätt insats gör stor skillnad för både miljön och hälsan, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Utbildning inom kemikaliehantering saknas hos hälften

Kontroller som IF Metall gjort på arbetsmiljön inom industrin, visar att nära hälften av arbetsgivarna inte ger utbildning i hur kemikalier ska hanteras. För att öka säkerheten vid kemikaliehanteringen anordnar DENIOS Akademien varje år utbildningar och events för att sprida kunskapen kring riskerna med kemikalier.

– En stor läcka beror ofta på ett litet misstag och vid en olycka agerar ofta människor irrationellt. Med rätt kunskap får vi säkrare arbetsplatser för både människa och miljö. Under föreläsningen kommer jag bryta ned DENIOS spillskyddplan och steg för steg gå igenom vad som bör göras för en säker och effektiv insats, säger Patrik Löfdahl, DENIOS AB.