Nyheter

Analys, robotar och AI bygger framtidens privata och offentliga tjänster

Som alla branscher kommer tjänstemarknaden att kunna dra stor nytta av ny teknik som dataanalys, robotar och artificiell intelligens. Tidskrävande och manuella processer kan allt oftare bytas ut mot automatiserade kundkontakter inom både den privat och offentlig verksamhet.

Framtidens tjänster är ett av de teman som valts ut till det exklusiva VIP-seminariet ThinkX den 12-13 mars i Stockholm – anordnat av Singularity University och SAP. Där kan företagsledare från hela Norden lyssna till talare från bland annat KTH, Deloitte och Stockholms Läns Landsting (SLL).

Sebastiaan Meijer är en visionär professor inom Health Care Logistics på KTH i Stockholm och ansvarig för avdelningen för Biomedical Engineering and Health Systems. Han föreläser om hälsovårdslogistik och artificiell intelligens (AI).

Søren Ilsøe är i dag Director Insight Strategy på Deloitte och tidigare Senior Vice President för teknik, data och säkerhet på Skatteminesteriet (Skatteverket) i Danmark. Han talar om framtidens automatisering inom tjänstebranschen med exempel både från privat och offentlig verksamhet.

Daniel Forslund är Innovationslandstingsråd inom Stockholms Läns Landstind (SLL) och föreläser om digital transformation inom hälsovården.

Om ThinkX
ThinkX är ett tvådagarsseminarium som anordnas av SAP och den digitala tankesmedjan Singularity University tillsammans med partnerföretagen Intel, Deloitte, Hewlett-Packard Enterprise och Tele2.

Deltagarna bjuds in exklusivt och består av företagsledare, IT-chefer och politiker från hela Norden. Syftet är att utforska ny terräng och tänka exponentiellt. Med hjälp av Singularity Universitys uppmärksammade innovationsplattform omsätts sedan tankarna i praktiken med konkreta tillvägagångssätt för digitalisering.

På ThinkX återfinns experter inom bland annat framtidens handel, industri 4.0, digital tillverkning, blockkedjor, maskininlärning, cybersäkerhet, artificiell intelligens och analys.

Bland talarna finns företagsledare och experter från bland annat IKEA, SKF, Northvolt, Hemköp, Nordea, Nordnet och Klarna.