Nyheter

Slå ett slag för frihandel, Löfven

Idag träffar Stefan Löfven USA:s president Donald Trump, som i förra veckan meddelande att USA planerar att införa 25 procentiga importtullar på stål. Jernkontoret hoppas att Löfven tar tillfället i akt att slå ett slag för frihandeln och diskuterar konstruktiva lösningar för Sveriges handel med USA.

Den svenska stålindustrin är kritisk till Trumps besked om importtullar på stål som USA planerar att införa så tidigt som denna vecka. Sverige är ett land som är beroende av sin export och stålet tillhör de viktigaste exportvarorna. En fri och rättvis handel är en förutsättning svensk stålindustri, eftersom vi exporterar nästan 90 procent av det vi producerar

− När länder bryter mot WTO:s regler och på olika vis inför handelshinder eller snedvrider konkurrensen på världsmarknaden måste EU agera, menar Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Stefan Löfven träffar Donald Trump idag. Han bör då slå ett slag för frihandel och betona betydelsen för både svensk och amerikansk handel. Han bör dessutom diskutera möjligheten att undanta svenska stålprodukter som amerikanska företag faktiskt behöver. Inget land tjänar i längden på handelshinder. Donald Trump hävdar att tullarna införs av nationella säkerhetsskäl − något som Sverige knappast kan anses utgöra ett hot mot.

− Vi måste fortsätta stå för frihandel och öppenhet, men vi ska ha justa villkor och lika spelregler på marknaden. Därför bör EU agera mot detta skyndsamt, menar Bo-Erik Pers.

Den svenska stålindustrin sysselsätter direkt 15 000 personer och indirekt totalt 45 000 personer. Jernkontoret hoppas att Stefan Löfven tar tillfället i akt att försöka hitta en konstruktiv lösning på handelsproblemen. Inte bara för Sveriges skull, utan för hela världsmarknaden.