Nyheter

Krasny-projektet: Upptäckten av Vostochnys undre mineralisering är det stora resultatet av 2017 års prospektering

Kopy Goldfields AB presenterar nya resultat från provborrningar, vilka bekräftar upptäckten av en undre mineralisering inom Vostochny.

På samma sätt som Krasnys undre mineralisering, är Vostochnys undre mineralisering tjockare än den övre. Dessutom kommer Vostochnys undre mineralisering närmare ytan och kan eventuellt gå i dagen på den västra förlängningen i strykningsriktningen.

Sedan slutet av december 2017, som en följd av upptäckten av Vostochnys undre mineralisering, har prospekteringsverksamheten vid Krasny-projektet fokuserats på ”steg-för-steg” borrning (eng: ”step-off drilling”) på den västra förlängningen i strykningsriktningen av Vostochny-mineraliseringen.

Baserat på befintliga data kan den undre mineraliseringen gå i dagen västerut från borrprofil 133 i Vostochny. Vi ser upptäckten av Vostochnys undre mineralisering som det viktigaste prospekteringsresultatet under 2017. Den kommer att öka Vostochnys guldresurser avsevärt och påverka brytningspotentialen för det totala Krasny-projektet positivt.

Vostochny-mineraliseringen ligger 4 km nordost om Krasny-fyndigheten, men fortfarande inom Krasny-licensområdet. Mineraliseringen upptäcktes 2012, då de första chipproven samlades in från ett historiskt dike i borrprofil 180.

Under 2013 samlades ytterligare kanalprover från dike nr 143521 längs borrprofil 180. Under 2014 tecknades ett joint venture mellan Kopy Goldfields och GV Gold och alla prospekteringsaktiviteter under 2014 och 2015 fokuserade på avgränsningen av Krasny-fyndigheten.

Därmed frigjordes Vostochny-målområdet för potentiell framtida prospektering. I 2016 återupptogs prospekteringsaktiviteterna med avseende på Vostochny-mineraliseringen med borrning av 2 020 meter kärnhål och upptagning av 1 693 meter prospekteringsdiken. Vostochny-mineraliseringen bekräftades för 600 meter i strykningsriktningen, till ett djup av 135 meter, men endast den övre mineraliseringen identifierades. Utgående från dessa prospekteringsdata från 2016 utgavs en första JORC-uppskattning för Vostochny av Micon International i september 2017. Den visade 63 koz av antagna resurser @ 1,762 g/ton. Under 2017 borrades ytterligare 36 borrhål på totalt 5 475 meter och 2 033 meter diken grävdes, vilket resulterade i upptäckten av Vostochnys undre mineralisering.

De nya borrningsresultaten bekräftar Vostochnys förlängning i strykningsriktningen på totalt 2 360 meter mellan borrprofilerna, men det lämnar fortfarande Vostochny-mineraliseringarna öppna längs strykningen.

Vostochnys guldmineralisering liknar Krasny och betraktas för närvarande som en satellitfyndighet till Krasny, vilket innebär att de skulle kunna utvecklas tillsammans, dela samma infrastruktur och ha en central process sanläggning.