Nyheter

HANZA tecknar tillverkningsavtal med Apstec Systems®

HANZA Holding AB har tecknat avtal med Apstec Systems om leveranser av kompletta säkerhetsprodukter till ett initialt värde av ca 12 MSEK.

HANZA har ansvarat för industrialiseringen av Apstec Systems säkerhetssystem ”Human Security Radar®” som möjliggör upptäckt av vapen och explosiva enheter för att skydda utvalda områden från terroristattacker och som kan användas i en global omfattning.

HANZA har nu tecknat ett flerårigt tillverkningsavtal med en initial order om ca 12 MSEK. Tillverkningen påbörjas omgående och kommer att förläggas till HANZAs tillverkningskluster i Östeuropa. Den initiala ordern kommer att levereras under andra och tredje kvartalet 2018.

– Apstec Systems introducerar en unik och banbrytande teknik som förbättrar skyddet mot terroristattacker över hela världen, Det är engagerande att vara med och bidra i framtagandet av dessa produkter. säger Thomas Lindström, vice VD HANZA.

Apstec Systems utvecklar och säljer innovativa säkerhetsprodukter inom området realtidsövervakning och hotskydd. Produkterna är resultatet av avancerad forskning och utveckling utförd av ledande experter inom radiofysik, elektronik och mjukvaruutveckling.

– Det var viktigt för oss att välja en tillverkningspartner som snabbt kan skala upp produktionen av en avancerad produkt för att möta efterfrågan från våra kunder och partners globalt, säger David Kellerman, styrelseordförande för Apstec Systems. HANZA har också gett oss ett avgörande stöd för att industrialisera produkten för att snabbt komma ut på marknaden.