Nyheter

Atlas Copco förvärvar tysk verksamhet inom monteringslösningar

Atlas Copco har tecknat avtal om att förvärva tillgångarna i Klingel Joining Technologies. Det tyska bolaget är specialiserat på flytborrning (flow drilling), en metod för att sammanfoga material inom bilindustrin.

Klingel Joining Technologies har sitt säte nära München i Tyskland och är ett av moderbolaget Klingel GmbH:s tre verksamhetsområden. Bolaget hade intäkter på cirka MSEK 82 under 2017, och har 23 anställda som kommer att gå över till Atlas Copco. Flytborrning är en mekanisk sammanfogningsmetod för aluminium eller kombinationer av olika material.

– Användningen av nya material har uppmuntrat utvecklingen och användningen av ett antal nya, innovativa, monteringslösningar, säger Henrik Elmin, verksamhetschef för affärsområdet Industriteknik.

– Detta förvärv breddar vårt kunderbjudande inom monteringslösningar och ger oss även tillgång till automatiserad skruvmatningsutrustning samt automatiseringsexpertis anpassad för bilindustrin.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions inom affärsområdet Industriteknik.

Förvärvet är föremål för godkännande av konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under andra kvartalet 2018.