Nyheter

Svenska Regin energieffektiviserar i Indien

Fastigheter står för en stor del av energianvändningen i världen och Indien är inget undantag. Landets CO2-avtryck är det fjärde största – efter Kina, USA, och Europa – med nära 2 miljarder ton CO2 årligen. En sänkning av energianvändningen i indiska fastigheter kan därför ge stora miljövinster globalt. Nu inleds ett internationellt samarbete i Indien och det svenska företaget Regin, med huvudkontor i Göteborg, är med.

Svenskägda Regin deltar just nu i ett internationellt pilotprojekt för att främja en hållbar utveckling kring energianvändningen i södra Indien. Ett projekt finansierat av DEG Invest, tyska staten och AB Regin.

Pilotprojektet, som går under namnet ELEvaTE, har som syfte att utveckla medvetenheten och sprida kunskap inom den indiska fastighetsbranschen och uppnå en mer hållbar hantering av byggnadshanteringssystem. Vilket behövs.

100 utbildade tekniker

Just nu etableras utbildningsprogram och träningscenter som ett första steg i projektet. I det ska 100 tekniker utbildas för att själva utbilda fastighetsägare såväl som fastighetsskötare i framöver. En kunskapsspridning Regin anser är avgörande för att utsläppen och CO2-påverkan från byggnader ska kunna sänkas i framtiden.

− Idag är det ett problem att man installerar styrsystem men att det saknas kompetens för att underhålla och utveckla dem. Konsekvensen blir att man ger upp och återgår till det gamla sättet att reglera värme och kyla i fastigheter, säger Jonah Cheng Yoke Sin, Area Manager för Regin Controls Asia Pacific Pte Ltd.

Fortsätter Indien använda samma mängder energi i samma takt kommer landets energianvändning öka med 700 procent till år 2050. Det innebär en tiofaldigad ökning av koldioxidutsläppen.

Med detta pilotprojekt kan man säkra sådan kunskap och kompetens som behövs för att nå en hållbar framtid globalt, fortsätter Jonah Cheng Yoke Sin. 

Regins styrsystem

På plats i Indien kommer samarbetspartnern Assist bland annat hjälpa till att praktiskt starta upp och förverkliga de första träningscentren som ska öppnas, men även utveckla utbildningsmaterial och instruktionsfilmer.

De tekniska systemen och plattformarna till projektet kommer Regin att stå för. Regin kommer även att hantera den information som samlas in från projektets installerade system i Indien – för att analysera och optimera energieffektiviseringen och nå bästa möjliga resultat. Regin ser kontinuerligt till att uppgradera systemen som används och utbildar berörd personal på plats i dessa.

Pilotprojektet har pågått sedan november 2016 och pågår till och med augusti 2018.