Nyheter

Miljösatsning för miljarder i Svensk skog stoppas av regeringen

Planerna på den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin, ett nytt bioraffinaderi i Domsjö utanför Örnsköldsvik, ligger risigt till. Orsaken är osäkerheten i regeringens skogspolitik och allt fler avverkningsförbud, skriver Nytt från Svenskt näringsliv i dagens nyhetsbrev.

Ett nytt bioraffinaderi i Domsjö utanför Örsköldsvik hade kunnat innebära en investering på mellan 15 och 22 miljarder.

– Det skulle vara den största investeringen i svensk skogsindustri någonsin, som dessutom skulle innebära mellan 4000 och 5000 jobb, enligt Lars Winter, vd Domsjö Fabriker. Det har Entreprenör rapporterat om tidigare.

Men planerna att ersätta olja och andra fossila råvaror mot råvaror hämtade ur skogen, ligger på is. Det på grund av regeringens skogspolitik.

– Problemet är att en allt större del av skogen skyddas och det skapar en osäkerhet, fortsätter Lars Winter..

Det finns förutsättningar för att storskaligt skapa förnybara produkter av svensk skog, och en förstudie av projektet är avklarad. Den visar att det är möjligt att bygga bioraffinaderiet med en avkastning för produkterna – som främst består av olika skogsbaserade textilier.

Det skulle kosta 150 miljoner kronor att finansiera en ordentlig projektering av det, säger Lars Winter vidare. Men I dagsläget finns inte intresset att lägga 150 miljoner kronor på när det inte finns klarhet i att få ta ut råvaran, alltså hugga skogen. Det är bortkastade pengar.