Nyheter

Åtgärder efter branden vid Täfteå avloppsreningsverk

Under helgen har efterarbetet påbörjats vid Täfteå reningsverk i Umeå kommun. Arbetet med att samordna insatser och kartlägga anläggningens skador är i full gång.

Under måndagen har en första analys gjorts av händelsen, och Vakin har tagit fram ett tydligt mål vad gäller att få till fungerande avloppsrening i Täfteå.

-Vi har en tydlig målbild av arbetet framåt, att inom två veckor ska vi ha fungerande grovrening och inom tre veckor ska den kemiska reningen fungera säger Robert Hansson, VA-chef vid Vakin.

Denna målbild förutsätter att delar av den nuvarande anläggningen går att använda och vi får tillgång till de resurser som behövs för att lösa situationen.

-Vi tittar även på andra alternativa lösningar på kort och lång sikt, säger Robert Hansson. För oss är det viktigt att vi så snabbt som möjligt får en fungerande rening av avloppsvattnet.

För stunden kvarstår rekommendationen om varsam hantering av avloppet och tänka på vad man spolar ner. Allt i syfte att minska belastningen av Täfteåfjärden.