Nyheter

Holmen skog först att pröva den största nyheten inom LED

Holmen skog energieffektiviserar med det nya T5-röret Pegasus från Eco by Sweden AB.

Holmen timber energieffektiviserar och höjer standarden på arbetsmiljön med flimmerfria och driftsäkra LED-rör med hög prestanda och lång livslängd. LED-rören är T5 eller (G5) med traditionell T5-bas och T6-rör på 22mm för att få plats med ett drivdon.

Rören är helt nya på marknaden och passar alla armaturer oavsett vilken teknik de bygger på. LED-rören har hälften så låg energiförbrukning och en låg LCC-kostnad. Holmen byter även sina traditionella halogenstrålkastare till energieffektiv LED-belysning i strålkastarform. Holmen blir nu de första i Sverige med att pröva de nya LED-rören som ersättare för vanliga lysrör.

Rören visade vi för första gången upp på Stockholmsmässan för ett par veckor sedan.

Varför är de nya T5-orna så stora kan man fråga sig? De var en stor nyhet när de kom.

När lågenergilampan kom var det en stor hit. Och på samma sätt var det smalare av de två vanligaste lysrören, det i T5 eller G5 en ännu större hit när den kom. De hade bra ljus och en låg energiförbrukning.

Det är också därför man kan se de gamla T5-orna idag lite varstans i taken på stora varuhus, kontor och butiker samt offentliga lokaler av allehanda slag.

Bland de kommersiella ställena kan nämnas Älvsjömässan som ett exempel liksom livsmedelskedjan Willys precis bredvid mässan bara som två exempel bland tusentals där man har hyllmeter med lysrör av modell T5 i taken. Röret sträcker sig som långa linor i taket så långt ögat kan nå och brukar ha rader om 20 styck ungefär. Ibland kan det i större varuhus kan det handla om tusentals lysrör.

Problemet är inte lysrören utan tungmetallen kvicksilver som normalt finns i denna belysningstyp 

Det går själv att föreställa sig omställningen om man var tvungen att byta samtliga armaturer till exempel. Men de traditionella T5-orna i all ära de var som sagt och är egentligen fortfarande idag energieffektiva i meningen att de har en låg energiförbrukning.

Ibland lika låg som LED i vissa produkter annars ligger de i lite högra watt men skillnaden är inte så stor att man skulle höja på ögonbrynen. Problemet här är emellertid att de innehåller kvicksilver som är en tungmetall som blivit olaglig och håller på att fasas ut i just lysrör men också andra produkter som innehåller tungmetallen.

Så bytet till LED är oundvikligt men det har underlättats för ovan aktuell målgrupp genom en teknisk lösning på ett relativt enkelt problem som lösts nyligen. Det finns nu anledning för många att byta sina gamla lysrör till LED och idag finns alla lysrör representerade i LED-familjen med både högre prestanda, bättre miljöförutsättningar och den totala livscykelkostnaden. Men framförallt så har bytet blivit enkelt. Så var det inte tidigare.