Nyheter

Kraftvärmeverket ger värme i kylan

Hela februari månad har varit riktigt kall. Det har märks på kraftvärmeverket på Torsvik, där anläggningarna går för fullt för att kunna täcka värmebehovet. Jämfört med februari förra året har kraftvärmeverket producerat 20 procent mer värme än motsvarande månad förra året.

På kraftvärmeverket på Torsvik finns två pannor. Den ena eldas med restprodukter från skogen, så som grenar och toppar. Den andra eldas med verksamhets- och hushållsavfall. Biobränslepannan eldar 120-130 kubikmeter, drygt ett lastbilslass per timme. Det avfallseldade kraftvärmeverket eldar drygt 4000 soppåsar, 20 ton, per timme. Det blir cirka fyra sopbilar i timmen.

Båda pannorna går för fullt nu när det är kallt. Även andra anläggningar runt om i Jönköping och Huskvarna är i gång för att kunna täcka behovet av värme.

– Vi som jobbar inom driften planerar arbetet med att leverera fjärrvärme, säger Bengt Johansson, driftingenjör på kraftvärmeverket. Vi har personal på plats i vårt kontrollrum dygnet runt för att hela tiden ha koll och optimera driften i våra anläggningar.

Förra året i februari producerades det 104 GWh värme, i år har motsvarande siffra varit 124 GWh under februari. Leveransen i år är alltså 20 procent högre än förra året.

Om kraftvärmeverket på Torsvik

På kraftvärmeverket produceras el och värme av hushållsavfall och restprodukter från skogen. Vi värmer cirka 30 000 hushåll med fjärrvärme. Vi producerar dessutom 20 procent av den el som används i vårt närområde.