Nyheter

Ny VD för Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Nu har Bilfinger fått en ny VD – Jan-Erik Kukkonnen som har lång erfarenhet från den petrokemiska industrin, där han i många år arbetet i flera olika befattningar, både på leverantörs- och beställarsidan.

– Jag inspirerades av den tydliga kopplingen mellan mina personliga drivkrafter och utmaningen i att förverkliga Bilfingers visioner där kunder och medarbetare står i fokus, berättar Jan-Erik.

– Bilfingers satsning på innovativa lösningar och verktyg inom t.ex. digitalisering, de kompetenta medarbetarna samt entreprenörsandan i bolaget känns mycket inspirerande och gör att vi står starkt rustade för framtiden med målet att öka våra kunders konkurrenskraft. Just entreprenörsanda och entreprenörskap har gått som en röd tråd genom hela mitt arbetsliv, och jag ser fram emot att åter få verka i en sådan miljö, avlutar Jan-Erik.