Nyheter

Ny mätutrustning ska motverka isbildning på vindkraftverk

Med hjälp av mätutrustning monterad på toppen av Åreskutan kan problemen med isbildning på vindkraftverk få en lösning. Utrustningen mäter mikroskopiska vattendroppar, vindhastighet och temperatur. Omkring en tredjedel av världens vindkraftskapacitet finns i kalla klimat där isbildning på rotorblad är ett problem. 

– Det är en utrustning med bildteknik och avancerade sensorer som mäter små vattendroppar så att vi ska kunna se när det finns risk för isbildning på vindkraftverk, kraftledningar eller vägar. Med vår utrustning kan vi mäta vattendroppar som är så små som några tusendels millimeter i diameter, säger Staffan Rydblom, doktorand på Mittuniversitetets forskningscenter, STC.

För att kunna bestämma isbildningsförhållanden och göra prognoser för isbildning behöver man känna till mängden atmosfäriskt vatten i form av underkylda droppar och deras storlek. Idag estimerar man detta eftersom det är svårt att mäta. Syftet med forskningen är att hitta en kostnadseffektiv teknik för att upptäcka de parametrar och villkor som orsakar isbildning.

Mätmetoden är baserad på ett bildsystem med en högeffektiv LED som bakgrundsbelysning. Mätdata ska nu samlas in under loppet av två månader och sedan återstår en tid av analys och bearbetning. Målet är att mätrustningen ska finnas på marknaden i framtiden.

– Med hjälp av mättekniken skulle man tidigt kunna starta igång avisningssystemet i ett vindkraftverk – innan isen orsakar sämre produktion, skada på anläggningen eller blir en fara för allmänheten då isklumpar kan lossna, säger Staffan Rydblom.

Mätutrustningen ingår i forskningsprojektet SMART och har tagits fram i samarbete med SMHI Sundsvall och Combitech i Östersund.

Foto: Mittuniversitetet

Forskaren Staffan Rydblom vid mätrustningen på Åreskutan