Nyheter

HydX nye VD: ”Det händer mycket i branschen och i bolaget nu!”

Idag, den 1 mars 2018, tillträder HydX Hydraulic Solutions nye verkställande direktör, Mikael Andersson.

Tar nästa steg med stark plattform som grund
Mikael Andersson är en av fem killar som tillsammans grundade HydX för drygt 8 år sedan med målet att inom 3 år bli en framgångsrik och lönsam aktör i branschen. Mikael har fram tills skrivande stund verkat som logistik- och produktionschef och i hög grad varit involverad i företagets utveckling. Under dessa 8 år har HydX varit mycket lyhörda för sin marknad och kundernas behov vilket genererat en stark och stabil plattform. Mikael menar att HydX nu har en perfekt grund för att ta nästa steg i företagets utveckling.

All kompetens i en och samma partner
Trenden i hydraulikbranschen går mer åt helhetsåtaganden där maskinbyggaren istället för att ha en leverantör för hydraulik respektive styrsystem och radiostyrning, helt enkelt har all kompetens i en och samma partner. Där har HydX sedan länge satsat mycket krut vilket har genererat många nya kunder.

Smart HydrauliX – ett helhetskoncept
En viktig del av den starka plattformen Mikael talar om, är konceptet Smart HydrauliX. Enkelt beskrivet handlar konceptet om att kunden får möjlighet att dra full nytta av HydX erfarenhet för att optimera både sin maskin och delar av sin verksamhet. Det är ett sätt att optimera och effektivisera inte bara maskinens funktioner, utan även hur du styr och integrerar dem. HydX analyserar hela processen – från utveckling, upphandling, logistik, montering till service, säkerhet och support. Kunden får en total genomgång av sitt system, med förslag på förbättring både när det gäller funktion och integration. Det ger inte bara kunden bättre kontroll över sina kostnader, utan även ett innovativt och attraktivt produktutbud.

Digital marknadskommunikation en del av den starka plattformen
En annan väsentlig del av satsningen är digital kommunikation och marknadsföring. Sedan 18 månader tillbaka ansvarar en person på heltid för att marknadsföra HydX och dess kunskapstunga och framgångsrika varumärke i olika medier. Branschen är generellt och traditionellt fokuserad på tryckt media när det gäller marknadsföring och annonsering. För att möta alla befintliga och blivande kunder på bästa sätt, gör HydX fortsatt en kombination men med högt fokus på just digital kommunikation och marknadsföring. Under försommaren lanseras bland annat en ny webbplats och den blogg som branschen länge saknat.