Nyheter

Högsta elpriset på sex år

Onsdag denna vecka var temperaturen som lägst, men nästan lika låga temperaturer i kombination med mindre vind under torsdagen resulterade i det högsta spotpriset på 6 år i delar av Norden. 

Slipper undan
På torsdag toppar priset för Norden på 65,42€/MWh. Invånarna i södra och norra Norge samt i västra Danmark klarade sig lindrigast undan. Övriga delar av Norden får på torsdagen finna sig i ett snittpris på över 90 €/MWh, med ett högsta timpris på 250 €/MWh, vilket är det högsta priset på sex år i några av prisområdena.

Fortsätter att stiga

Medan spotpriset fortsätter att stiga ser vi faktiskt en nedgång i terminpriserna (framtidspriserna). Orsakerna är flera: priset på både kol, olja och gas har justerats ner under senaste veckan. Dessutom förefaller det som att terminspriserna i Norden prisades högt i överkant förra veckan. Nu är marknadsaktörerna något mindre spända och justerar därför ner priserna en smula.

Påverkar vattenresurserna
Under loppet av februari har överskottet av vattenresurser i Norden naggats rejält i kanten. Överskottet ser ut att försvinna helt under loppet av mars. Om köldperioden fortsätter längre än prognostiserat kommer detta kunna dränera en större andel av vattenresurserna i Norden. Ett sådant scenario kan resultera i att vi har mindre resurser än normalt och på lång sikt kommer detta att bidra till att hålla terminspriserna uppe.