Nyheter

Ny skruvsäkring från Heico

Alla som har använt eller kommer i kontakt med killåsning vet att ett av problemen historiskt sett har varit att brickparet ramlar isär efter första användning. För att systemet skall fungera till 100% så krävs ett intakt brickpar som läggs samman på ett korrekt sätt.

Detta är normalt sett inga problem initialt då brickparet levereras ihoplimmat färdigt för montering. Vid de tillfällen som man återanvänder brickan som i de allra flesta fall är möjligt flera gånger, måste man alltså säkerställa att brickorna sätts samman på så sätt att funktionen finns där.

I många fall hittar man en brickhalva på golvet och en kvar på maskinen. Återanvändning tar tid ifrån operatören och kan orsaka fel ihopsatta brickor som i värsta fall kan leda till funktionsfel och att skruvförbandet självlossnar. Med Heico-lock kombibricka är det problement elimenerat då du som operatör enkelt för på brickan på skruven, som då hålls fast med 3 flikar.

Efter demontering sitter brickan fortfarande kvar på skruven och kan monteras igen säkert och kostnadseffektivt utan dröjsmål.

HEICO gruppen, som ligger i staden Ense i Westfalen, Tyskland, är ett familjeägt företag med lång tradition. Företaget har arbetat passionerat inom fästelement teknologin sedan 1900. HEICO är ett internationellt bolag och verkar med sina dotterbolag på ett flertal strategiska platser runt om i världen. Gruppen erbjuder avancerad teknisk support och individuella testmöjligheter.