Nyheter

EC-fläktar ger energieffektiv kylning i danskt datacenter

Verksamheten expanderade snabbt till att ha drygt 50 medarbetare och Jaynets datacenter växte också till att bli ett av de ledande och största i Danmark. För ett par år sedan förvärvades Jaynet av företagsgruppen Sentia som bedriver IT-verksamhet i flera länder runt om i Europa. Under 2017 ändrade Jaynet namn och heter numera också Sentia.

Verksamheten i Glostrup har alltid präglats av satsningar på miljövänliga och energieffektiva lösningar. För några år sedan togs beslut om att ersätta relativt nya AC-fläktar med EC-fläktar från ebm-papst. Målet var att kraftigt reducera energiförbrukningen i kylanläggningarna som förser datacentrets serverrum med kyla.

Effektiv kylning är helt avgörande för att ett datacenter ska kunna erbjuda sina kunder driftsäkra servicetjänster. Serverrummet hos Sentia har en yta på cirka 2 000 kvm och uppe på bygganden finns sju stora kylaggregat som vardera har sex fläktar.

Totalt är det 42 fläktar som är i drift 24 timmar om dygnet. Efter att AC-fläktarna ersatts med ebm-papst axialfläktar med integrerad styrning och EC-motorer uppmättes en årlig besparing på 7 000 kWh för vart och ett av kylaggregaten.

Stor besparing trots att EC-fläktarna ersatte relativt nya AC-fläktar
Moderniseringsprojektet startade med att installationsföretaget SH Klimatteknik monterade nya EC-fläktar på ett av kylaggregaten.

Energiförbrukningen följdes sedan noga under en period och jämfördes med ett av aggregaten som fortfarande hade AC-fläktar.

Data samlades in under sex månader och Martin Axelsen som är Facility Manager för anläggningen i Glostrup kunde snabbt konstatera att besparingen blev stor:

– Kylaggregatet med EC-fläktar visade sig förbruka omkring en tredjedel mindre ström jämfört med ett kylaggregat med AC-fläktar. Ändå ville vi se resultatet för ett helt år eftersom behovet av kyla varierar kraftigt beroende på utomhustemperaturen. Vi hade också en mycket varm sommar då fläktarna under långa perioder gick på närmast full effekt. För att få en mer rättvisande bild av hur energieffektiva EC-fläktarna ville vi därför få en samlad bild av en årsförbrukning.

Vid en tillbakablick på moderniseringsprojektet har det konstaterats att besparingen på cirka 7 000 kWh per aggregat och år (en besparing på ungefär 34 %) stämde även sett över ett helt år. ebm-papst hade garanterat en minimibesparing på 28 % och detta mål överträffades alltså med god marginal.

Henrik Dahl Thomsen som är produktchef hos ebm-papst i Danmark menar att projektet visar på styrkan hos EC-teknologin:

– När vi hjälper till att modernisera och energieffektivisera kylanläggningar är det ofta äldre fläktar som byts ut. Så var inte fallet här. AC-fläktarna var relativt nya och ändå blev besparingen så pass stor som 34 %. Det tycker jag visar på EC-teknologins stora fördelar. När vi i andra projekt ersätter äldre fläktar blir besparingen många gånger upp till 70 %. Det projektet i Glostrup bekräftar är att det alltid lönar sig att byta från AC- till EC-teknologi!”