Nyheter

OKG väljer lokal leverantör i avvecklingsarbetet

Inom ramen för avvecklingen av O1 och O2 har OKG i dagarna tecknat ett avtal med Damen Oskarshamnsvarvet. Detta innebär en lokal tillverkning av de ståltankar som ska användas för förvaring av de reaktordelar som kapas ned i mindre bitar.

OKG har sedan tidigare tecknat avtal med General Electric, GE, avseende att kapa itu de reaktordelar som finns i reaktortankarna på O1 och O2. Nu görs ytterligare en upphandling för att säkerställa en effektiv avveckling av dessa anläggningar. Offerter har sedan tidigare begärts in beträffande tillverkning och leverans av ståltankar med ingående kasetter som ska användas för förvaringen av de komponenter som ska kapas ned i mindre bitar.

ab okg avveckling

– Det mest konkurrenskraftiga anbudet har Damen Oskarshamnsvarvet lämnat, berättar VD Johan Dasht, och det är med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att vi nu kan teckna avtal med en leverantör på så nära håll.

Tankarna kommer att tillverkas i tre skilda utföranden för de olika behov som föreligger. Den största volymen kommer att tillverkas med 50 mm tjocka väggar, men det kommer även att göras tankar med väggar som är 100 respektive 150 mm tjocka. Leveranserna kommer att ske löpande under två års tid med start våren 2018.

På bilden:
OKGs VD Johan Dasht skakar hand med Flip van der Waal, VD för Damen Oskarshamnsvarvet, i samband med att avtalet företagen emellan tecknades.
Foto: OKG

Redaktionen