Nyheter

ABB lanserar innovativt EcoFlex eHouse

EcoFlex eHouse är en ny produktfamilj med standardiserade modulära eHouse anpassad för de vanligaste industriapplikationerna. Ett traditionellt eHouse (containerställverk) tas fram som en skräddarsydd lösning för varje enskilt projekt. EcoFlex eHouse baseras på ett antal existerande designlösningar som sätts samman på plats till en mer omfattande eHouse-lösning för att motsvara de projektspecifika kraven.

EcoFlex eHouse är generellt billigare och enklare att transportera, kan ge väsentligt kortare ledtider och även projektbesparingar genom minskat behov av arbete ute på anläggningen.

Nya EcoFlex eHouse är en modulär lösning med förkonfigurerad design. Den är speciellt framtagen för att man ska kunna välja bland en uppsättning förmonterade moduler, använda endast en modul eller kombinera ett valfritt antal moduler för att inrymma större applikationer. EcoFlex eHouse är en robust konstruktion som bygger på koncept som är beprövade i de svåraste miljöer. Den lämpar sig utmärkt för avlägsna platser, tuffa miljöer, tillfälliga eller permanenta kraftinstallationer och applikationer där det är bråttom att ordna kraftförsörjning och installation.

EcoFlex eHouse
– EcoFlex eHouse konstruerades som en innovativ lösning för att ge flexibilitet åt våra kunder”, säger Alessandro Palin, vd för ABB:s mellanspänningsenhet.

– Genom att de är modulärt uppbyggda och finns som olika alternativ per modul kan de kombineras så att de passar de vanligt förekommande projektbehoven. Denna lösning passar väl med våra övriga modulära system och innebär en ekonomisk lösning som kunderna förväntar sig av oss.

EcoFlex eHouse är konstruerad för att kunna transporteras enkelt och ekonomiskt med traditionella metoder. Tack vare uppbyggnaden av kompletta fabrikstestade moduler kan den enkelt installeras på plats.

EcoFlex har hörnbeslag för lyft och transport i enlighet med SS-ISO 1161. Kapslingens standardmått är i enlighet med SS-ISO 1496-1. EcoFlex är konstruerad med stålramar, väggar och gavlar av korrugerad plåt, plåtgolv, pressat korrugerat ståltak och korrugerade dubbeldörrar. Allt stålarbete sker med halvautomatiska och automatiska MIG-svetsar. Alla utvändiga svetsfogar, även de i bottenramen, är helsvetsade för att ge ­perfekt vattentäthet.

EcoFlex finns i olika varianter för att passa många slags användningsområden inom olika sektorer som bland annat återvinning, infrastruktur, laddning av elfordon, kraftmatning och till och med olja och gas. EcoFlex levereras globalt till marknader som följer IEC-standarderna, även om det finns möjlighet att anpassa den till andra lokala standarder som ligger i linje med eller överlappar IEC.

EcoFlex eHouse är framtagen för att stärka ABB:s serie av modulära system. Den ersätter inte ABB:s befintliga eHouse-erbjudanden utan ska snarare ses som ett alternativ i situationer där det går att använda en mer standardiserad lösning, där projektspecifikationerna kan vara flexibla eller där det rent av inte finns någon specifikation.

Redaktionen