Nyheter

Satsning på solceller ger energi till väderprognoser

I ett gemensamt hållbarhetsinitiativ mellan Akademiska Hus och Linköpings universitet får nu Campus Valla tre nya solcellsanläggningar. Den största anläggningen finns på taket till Kärnhuset, där den förnybara energin som solen genererar ska försörja universitetets superdatahall och möjliggöra att SMHI och YR kan utföra sina väderberäkningar.

Storsatsningen på solceller gör Campus Valla till det campus inom Akademiska Hus bestånd med störst andel solel.

Nyligen installerades inte mindre än tre nya solcellsanläggningar på Campus Valla vid Linköpings universitet. På Kärnhuset, som har den största anläggningen, finns numera 864 solpaneler som förväntas ge en årlig produktion på 230 000 kWh. Energi som alltså ska försörja universitetets superdatahall, där bland andra SMHI och YR har verksamhet. Utöver solcellsanläggningen på Kärnhuset har Akademiska Hus även installerat två anläggningar på A-huset och Fysikhuset. Tillsammans med Kärnhuset samt en fjärde anläggning som finns sedan tidigare, kommer Campus Valla ha en årlig solelproduktion på hela 515 000 kWh. Det blir därmed det campus inom Akademiska Hus bestånd med störst andel elenergi som produceras från solceller.

– Linköpings universitet ser mycket positivt på de satsningar med solceller som Akademiska Hus gör på Campus Valla, då de ligger helt i linje med den miljöpolicy som LiU har, att minska vår miljöpåverkan, säger Anna-Karin Unger, miljökoordinator vid Linköpings universitet.

ab solenergi valla

De tre solcellsanläggningarna som nu är i full gång bidrar till både Akademiska Hus och lärosätets gemensamma strävan om ett hållbart campus. Aläggningarna blir också ett viktigt bidrag till Akademiska Hus ambitiösa energimål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

– Solcellsanläggningarna på Campus Valla kommer verkligen att göra skillnad och säkra att en stor del av campusområdets energiförsörjning kommer från förnybar energi. Det är vi både stolta och glada över, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef för Akademiska Hus.

Campus Valla är sedan tidigare känt för sin gröna profil. Förutom solceller har Akademiska Hus bland annat varit med och tagit fram en unik lösning för värmeåtervinning samt gjort en stor energibesparing genom att installera energieffektiv LED-belysning på och runt om campus gång- och cykelvägar och grönområdena. De senaste åren har hållbarhetsarbetet vid Linköpings universitet fått allt mer internationell uppmärksamhet. Fyra år i rad (år 2010, 2011, 2012 och 2013) samt år 2015 utsågs Linköpings universitet till det universitet i världen med bäst ”eco-friendly attitude” av den internationella studentbarometern.

Av de nya solcellsanläggningarna kommer två att ägas av Akademiska Hus och en av Linköpings universitet.

Om Akademiska Hus energiarbete
Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar. I dagsläget får man till exempel över 20 miljoner kWh värme och 17 miljoner kWh kyla från geoenergi, frikyla och återvinning. Våra solcellsinstallationer genererar två miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Man verkar även för att eliminera CO2-avtryck från energianvändningen vid drift i byggnaderna och för att uppnå 100 procent förnybar energi inom bolaget. En förutsättning för att nå målen är att kontinuerligt sänka energianvändningen i sina befintliga fastigheter och bygga energieffektivt. Genom olika samarbeten med både kunder och leverantörer strävar man efter att nå resultat som ger Sverige än mer hållbara campus.

Foto: Akademiska Hus
Redaktionen