Nyheter

Förundersökningar inför världens största högtemperaturlager för fjärrvärme

Tekniska Verken i Linköping och Bengt Dahlgren har nu påbörjat en första testfas med provborrningar och mätningar för att undersöka förutsättningarna för vad som kan bli världens största underjordiska högtemperaturlager.

Detta kan sedan anslutas till Tekniska Verkens fjärrvärmeproduktion och vidare mot fjärrvärmenätet i Linköping. Lagret är tänkt att ha en kapacitet på cirka 100 GWh och 50 MW. Genom att flytta överskottsvärme från sommarhalvåret för nyttjande vintertid minskas både behovet av förbränningskapacitet och förbrukningen av dyra spetsbränslen, helt utan extra förbränning.

Tekniska Verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och detta stämmer väl överens med Bengt Dahlgrens mål och tankar om hållbarhet.

lhzdtjis2m5bfu1xonca

José Acuña på Bengt Dahlgren säger:

– Det är en ära att få vara med och jobba med Tekniska Verken i detta spännande projekt och med vår kunskap bidra till ett ”state of the art-arbete”. Jag skulle vilja passa på och tacka våra underleverantörer HP borrningar, Borrvik, MBE, Sveborr och Stures brunnsborrningar, som genom Geobatteri precis har slutfört borrningen av de första fyra provborrhålen.

Henrik Lindståhl, Tekniska verken i Linköping håller med och tillägger:

– Vi letade länge innan vi hittade den kompetens vi behövde för detta framtidsprojekt. Nu är vi glada över att ha träffat avtal med Bengt Dahlgren AB och José Acuña. I honom och de underentreprenörer han involverat genom sina kontakter har utredningen fått tillgång till den kompetens som krävs för att ge idén om ett högtempererat borrhålslager bästa tänkbara underlag. Att så långt möjligt undanröja den tekniska osäkerheten kring detta alternativ är centralt för att vår ledning ska våga fatta beslut om att förverkliga detta när de ska ta ställning till de alternativ som står till buds för vår framtida strategi.

Tony Jernström på Geobatteri/Avanti Geoenergi, uppdragsansvarig för borrgruppen, konstaterar:

– Det är mycket intressant för vår borrgrupp att arbeta så nära konsulterna på Bengt Dahlgren och en så engagerad beställare som vi har i projektet. Frågeställningarna som provborrningarna ska svara på är annorlunda och mer djupgående mot de i vanliga geoenergiprojekt. Vi känner att vår kunskap, erfarenhet och tekniska resurser uppskattas och det entusiasmerar oss.

Redaktionen