Nyheter

E.ON levererar hållbar fjärrvärme till Vasaloppet

Nu står det klart att E.ON blir fjärrvärmeleverantör till Vasaloppet, en av världens största idrottsarrangörer. Inom kort påbörjar E.ON arbetet med att bygga ledningen som ska förse Vasaloppets mässområde i Mora med hållbart producerad värme.

– Vasaloppet har under lång tid arbetat engagerat och strukturerat för att vara en god förebild inom miljöområdet, säger Marc Hoffmann, Sverigechef E.ON. Samtidigt arbetar E.ON med att förnya Sverige genom att erbjuda våra kunder hållbara energilösningar. Nu gör vi gemensam sak och samarbetar för att stärka hållbarheten kring Vasaloppet ytterligare.

VASALOPPET 2016

Mässområdet, som fjärrvärmen ska levereras till, är en 4 200 kvadratmeter stor mötesplats med bland annat nummerlappsutlämning, tävlingsexpedition, utställare och restaurang. Genom att ersätta nuvarande oljeuppvärmning med fjärrvärme minskar koldioxidutsläppen från Vasaloppet markant. Fjärrvärmen produceras i Mora och bränslet i produktionen kommer nästan uteslutande från närområdet.

– På Vasaloppet är vi helt beroende av en hållbar arena och för oss är samarbetet med E.ON ett betydelsefullt steg inför framtiden. Att minska vår klimatpåverkan är en av våra absolut viktigaste frågor och att få en permanent lösning för att värma upp mässan här i Mora känns naturligtvis fantastiska bra och är ett steg i rätt riktning, säger Eva-Lena Frick, vd för Vasaloppet.

E.ON har som mål att all energi som produceras och levereras ska vara hundra procent förnybar eller återvunnen senast 2025. I Mora har E.ON kommit mycket långt i den omställningen. Fjärrvärmen i Mora är väl utbyggd och växer i takt med att staden expanderar.

– Det är mycket glädjande för oss att få fortsätta vara del i utvecklingen av Mora genom samarbetet med Vasaloppet, säger Marc Hoffmann. Vi ser fram emot att påbörja vår investering i ny fjärrvärmeledning till Vasaloppet för att förse området med hållbar värme.

Foto: Vasaloppet
Redaktionen