Nyheter

Mer kraft och ökad verkningsgrad från Finspångstillverkade gasturbinen SGT-800

Siemens erbjuder nu Finspångstillverkade gasturbinen SGT-800 på 57 megawatt (MW) och en elverkningsgrad på över 40 procent i enkel cykel. I kombicykelkonfiguration med två SGT-800 och en ångturbin kan nu den totala uteffekten nå upp till 163 MW med hela 58,6 procents elverkningsgrad.

Uppgraderingen presenterades vid den årliga branschmässan Power Gen Asia, som i år hölls i Bangkok den 19-21 september 2017. Gasturbin SGT-800 finns i och med denna uppgradering tillgänglig i effektintervall från 47,5 MW upp till 57 MW.

– Vår gasturbin SGT-800 riktar sig främst till industriella kraftproducenter och olje- och gasbolag med mycket höga krav på verkningsgrad, låga utsläpp och driftsäkerhet, säger Hans Holmström vd för Siemens Industrial Turbomachinery AB. Med våra högkvalitativa produkter kan vi hjälpa till att möta det globala behovet av decentraliserad kraftgenerering.

Siemens Gasturbinen für Israel / Siemens gas turbines for Israel

Uppgraderingen till 57 MW är gjord i enlighet med en designfilosofi som bygger på gradvisa justeringar av den ursprungliga konstruktionen genom förbättringar av komponenter med hjälp av befintlig och väl beprövad teknik. En förbättrad prestanda har även uppnåtts genom förändringar i växellåda och utloppshus. Dessutom har gasturbinens totala ytstorlek reducerats och vissa förinstallationer införts före leverans för att ge ökad möjlighet till snabbare installation på anläggningsplatsen.

Till dags dato har fler än 325 gasturbiner av typen SGT-800 sålts. Asien/Stilla Havsområdet är en nyckelmarknad med över 100 enheter sålda varav 71 enbart till Thailand. De senaste fem åren har SGT-800 varit den marknadsledande gasturbinen för kombicykelapplikationer. Den installerade flottan har passerat fem miljoner drifttimmar. SGT-800, som ursprungligen lanserades under namnet GTX100, började utvecklas 1994 och lanserades 1997. SGT-800 tillverkas av Siemens i Finspång och Trollhättan.

Redaktionen