Nyheter

Järfälla första kommunen att upphandla solceller som tjänst – följer internationell trend

Eneo Solutions har vunnit första offentliga upphandlingen i Sverige där solceller upphandlats som tjänst. Solpaneler på tio fastigheter ska förse Järfälla kommun med grön solel.

Järfälla kommun har höga ambitioner med sitt klimatarbete, nu tar de ytterligare kliv. Eneo Solutions kommer installera solpaneler på tio kommunala fastigheter varav sju skolor. Detta är den första offentliga upphandlingen i Sverige där elköpsavtal (internationellt känt som PPA, Power Purchase Agreement) av lokalproducerad solel upphandlas. Totalt kommer 770 kW installeras och ge fastigheterna lokalproducerad, grön el.

”Vi såg över hur vi på bästa sätt skulle installera solceller och såg att det fanns andra vägar att gå än att äga panelerna själva. Upphandlingen med PPA innebär att vår förvaltning inte behöver lägga ner resurser på drift och monitorering av anläggningarna. Istället får vi ett fast pris per levererad kilowattimme som är lägre än priset som vi betalar för el från nätet, samtidigt som vi ökar mängden förnyelsebar elproduktion lokalt i Järfälla, säger Emanuel Olofsson, driftschef i Järfälla kommun.

Projektet innebär att Järfälla kommun kommer närmare sitt mål om att öka den installerade effekten av egenproducerad förnybar el i fastighetsbeståndet till en megawatt innan år 2025. Satsningen syftar också till att inspirera både lokalsamhället och andra kommuner.

”Järfälla kommun står i framkant med sitt hållbarhetsarbete och vi är glada att Eneo fått förtroendet att ansvara för solcellsprojektet. Kommunen har med upphandlingen skapat den mest kostnadseffektiva mixen av interna och externa resurser för att nå sina mål och därmed ökat nyttan för kommuninvånarna”, säger Hans Viken, affärsanvarig på Eneo Solutions.

Redaktionen