Nyheter

Södra satsar på ny anläggning för korslimmat trä i Värö

Södra investerar i en mindre anläggning för korslimmat trä (CLT) i anslutning till Södras sågverk i Värö. I planerna ligger en kommande satsning på en större anläggning.

– Södra arbetar för att öka hållbart träbyggande och vill vara med och ta en position på en växande marknad. Produktionsstart beräknas till början av 2019. Anläggningen får en årlig kapacitet på cirka 5 000 kubikmeter per skift, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.

Investeringen är en viktig del i Södras strategiska arbete att bygga långsiktiga relationer i värdekedjan.

– Korslimmat trä kommer att utgöra grunden för ett för oss nytt arbetssätt där vi erbjuder marknaden kostnadseffektiva konstruktionsmaterial som öppnar upp för byggande på höjden. Vi bygger ett komplett kunderbjudande inom korslimmat trä och expanderar lönsamt med marknadens tillväxt, säger Jörgen Lindquist.

CLT används till att bygga trähus på Vallen i Växjö.
CLT används till att bygga trähus på Vallen i Växjö.

Att bygga med trä på höjden är en växande marknad där efterfrågan är driven av både ekonomi- och hållbarhetsaspekter. Det finns en stark efterfrågan i hela norra Europa, i länder där Södra redan idag har en ledande marknadsposition. Korslimmat trä är ett flexibelt material som är särskilt konkurrenskraftigt i storstäder där man vill förtäta och bygga på höjden. Jämfört med andra material är korslimmat trä transporteffektivt, lätt och håller en hög miljökvalitet. Dessa fördelar kommer till uttryck inte bara vid produktion av bostäder utan även vid byggande av sport- och lagerhallar, kontor och skolor.

Sedan ett år tillbaka pågår ett omfattande arbete inom Södra för att förbättra och utveckla lönsamheten hos de befintliga sågverken. Parallellt har det utretts vilken ökad vidareförädling som passar in i Södras struktur, position och på olika marknader.

– Södras främsta uppgift är att stärka familjeskogsbruket genom nya produkter och innovationer. Vi har identifierat korslimmat trä som en intressant produkt och vill vara med och ta en position på en växande marknad. Men vi vet också att det kräver stora investeringar, tar tid att positionera sig på marknaden och är förenat med affärsrisker. Därför börjar vi i en mindre skala, säger Lars Idermark, koncernchef i Södra.

Lokaliseringen i Värö är strategiskt vald för dess närhet till flera tillväxtregioner i Norden men även för sjötransport till Storbritannien och internationellt. Anläggningen samlokaliseras med Södras massabruk och sågverk för tillgång till grön el och färdig infrastruktur. Flera nyrekryteringar väntas med denna investering.

Fakta:
Korslimmat trä (CLT) är en byggskiva i massivt trä som tillverkas av minst tre skikt korsvis limmade lameller av gran eller furu. Storleken är vanligen upp till 3 x 16 meter och kan fås i olika dimensioner och kvaliteter. Skivorna anpassas med korslimmat trä för frästa öppningar för dörrar och fönster efter kundens behov. Korslimmat trä är lämpligt både för inner- och ytterväggar och för tak och golv. Merparten av produktionen sker idag i Österrike och Tyskland. Viss kapacitet finns i Norden men i södra Sverige saknas helt produktion. Intresset för produkten är mycket stor och efterfrågan är större än tillgång där korslimmat trä är växande. Det finns både avslutade och pågående stora CLT-baserade byggprojekt över hela världen i syfte att utveckla marknaden och demonstrera teknikens konkurrenskraft mot betong.  Som produkt har korslimmat trä haft en tvåsiffrig tillväxt sedan dess introduktion i början av 2000-talet och förväntas fortsätta så under kommande år.

Foto:  Henrik Björnsson
Redaktionen