Nyheter

Com Hem i samarbete om smarta bostäder

Com Hem och TMPL har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans kunna erbjuda digitala tjänster avseende bland annat smarta hem, energimonitorering, servicetjänster och social interaktion till Com Hems kunder.

TMPL tillhandahåller en plattform för integration av olika digitala tjänster till de boende. Tjänsteplattformen erbjuds till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Sverige och ska bidra till en bättre upplevelse för boende och förenkla administration för fastighetsägarna. Avtalet  innebär att Com Hem kommer att vara TMPLs exklusiva partner avseende distribution till kunder inom fastighetsägarsegmentet.

– Vi märker ett stort intresse från våra fastighetsägarkunder kring hur de ska kunna dra nytta av digitala tjänster. Vi har alltid som fokus att släppa loss kraften för våra kunder och vi är övertygade om att vi med detta samarbete kommer att addera ett mervärde för de boende såväl som för fastighetsägarna, säger Stefan Trampus, försäljningsdirektör på Com Hem.

a tobin
Med tjänsteplattformen kommer fastighetsägare enkelt att kunna administrera information, hantera hyresbetalningar och erbjuda diverse tjänster för ökad grannsamverkan. De boende kommer förutom att kunna boka tvättstuga och hitta information om sitt boende, även kunna beställa matkassar, boka eller dela fordon samt beställa mat från den lokala restaurangen.

– Fastighetsbranschen står inför en stor omställning, där utmaningen är att nyttja potentialen av digitalisering i framtidens boende. Vi drivs av tron att det digitala erbjudandet till de boende kommer att bli minst lika viktigt som det fysiska. Samarbetet med Com Hem påskyndar denna process och gör att fler människor inom kort kommer att erbjudas ett bättre boende, säger Eric Anderbjörk, VD på TMPL.

Samarbetet med Com Hem har pågått sedan 2016 med ett antal pilotprojekt, men går nu in i nästa fas i och med att tjänsten börjar att anpassas till Com Hems kunder. Lansering kommer att ske hösten 2017.

Bild: Tobin Properties

Redaktionen