Nyheter

Stora fördelar med återvinningsbara PVC-golv

För att en produkt eller ett material skall kunna kallas hållbart måste det vara det ur både miljö-, ekonomi- och social synvinkel. PVC bidrar till alla de aspekterna.

Miljöaspekten: Europeisk PVC-industri är frivilligt engagerat i ett utvecklingsprogram för hållbarhet som sträcker sig mycket längre än vad lagen kräver. Vinyl Plus-avtalet omsätter PVC-industrins åtagande om en hållbar utveckling i praktiken, och under 2016 återvanns 600 000 ton PVC inom ramen för det avtalet. PVC är ett material som kan återvinnas om och om igen i slutna kretslopp utan att prestandan försämras. Varje gång man återvinner materialet blir koldioxidutsläppen mindre.

Ekonomiaspekten: Bara i Storbritannien omsätter PVC-industrin årligen motsvarande cirka 56 miljarder svenska kronor och sysselsätter fler än 100 000 människor. Flera olika studier har visat att
– om man inte använt PVC i byggbranschen skulle byggkostnaderna bli motsvarande 335 milj svenska kronor högre och underhållskostnaderna 13,5 milj kronor högre,
– man skulle kunna framställa dubbelt så många fönster i PVC än i trä för samma kostnad,
– om man skulle använda PVC-produkter i stället för alternativa material i byggbranschen skulle mellan 4,2 och 4,8 procent av byggkostnaden kunna sparas. (Källa: The Institute of Materials, Minerals and Mining)

children playing with earth ball

Sociala aspekten: PVC-industrin är sofistikerad med stor FoU-kapacitet, säkra arbetsplatser och snabba omställningsmöjligheter som uppfyller marknadens krav. Det finns stor samstämmighet mellan PVC-produkter och samhällets policy att tillhandahålla kvaliteshus, sjukvård och effektiva transporter av dricksvatten. PVC kan begränsa och skydda mot klimatförändringar, liksom ge energi- och bränslebesparingar tack vare sin lätta vikt och sina isolerande egenskaper.

Hållbar utveckling är ett långsiktigt arbete
Golvtillverkaren Altro delar dessa aspekter som man kallar ”de tre pelarna” i sitt eget miljöarbete. Samtidigt är man medveten om att resan mot en hållbar utveckling är lång och omfattar en mängd områden och behov som är olika från land till land och mellan olika kunder. Redan nu använder företaget råvaror som gör att alla golv är helt ftalatfria. Dessutom blev man först med att kunna återvinna traditionella säkerhetsgolv och med att tillverka ett hundraprocentigt återvinningsbart och återanvändbart säkerhetsgolv.

Altro är världens ledande tillverkare av säkerhetsgolv med bibehållet halkskydd under golvets hela livslängd, och man ökar kontinuerligt mängden återvunnet material i tillverkningen.

– Alla våra produkter är tillverkade av högsta materialkvalitet, och våra limfria golv är också 100 procent återanvändbara. Vi var först i världen att investera i ett komplett återvinningssystem för säkerhetsgolv. Det innebär att vi idag har en sluten krets i produktionen med noll procents avfall till deponi, säger Michael Persson, som är regionchef för Altro i Sverige, Danmark och Norge.

– Samtidigt ökar vi andelen återvunnet material i produktionen, och vi återvinner nu mer än 500 ton vinyl per år. På så sätt bidrar säkerhetsgolv inte bara till att öka stegsäkerheten i svenska byggnader, utan hjälper också till att stärka vår hållbarhetsprofil och bidra till den stora uppgiften att bygga mer resurseffektivt, fortsätter Michael Persson.

Altro samarbetar med flera nationella branschorganisationer och ett antal andra golvtillverkare för att skapa och främja system för att återta returmaterial, som t.ex. GBR Golvåtervinning.

Världens första 100 procent återanvändbara säkerhetsgolv
Altros säkerhetsgolv Altro XpressLay är världens första säkerhetsgolv som kan återvinnas till 100 procent, även efter att det har installerats. Det beror på att Altro XpressLay var det första golvet på marknaden som installeras utan lim som annars är svårt att återanvända. Ett andra golv som utnyttjar samma limfria installationsmetod är den nya släta golvet Altro Cantata. Tack vare den limfria metoden installeras båda dessa golv på bara halva tiden jämfört med ett traditionellt golv. Altro Cantata används i trafikerade miljöer där flera dagars uppehåll av verksamheten inte är möjliga, som t.ex. på sjukhus, i skolor och allmänna utrymmen.

Stödjer grön utveckling
Altro framhåller att PVC till 57 procent består av ett nästan outtömligt råmaterial, nämligen vanligt salt. Utsläppen från tillverkningen består av vattenånga, och är helt fritt från förorenande material. Det är 100 procent återvinningsbart, minskar energiförbrukningen och dämpar ljud. Man framhåller att det inte är hälsofarligt, har lång livslängd, och rengörs med vanligt tvål och vatten.

– Det är ingen tvekan om att byggbranschen kommer att fortsätta på vägen mot mer återanvändning och föredra produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan, samtidigt som det blir lättare för arkitekter och konsulter för att uppfylla kraven för certifiering i system som DGNB, LEED och BREEAM. Därför är det viktigt att vi som tillverkare visar vägen och strävar efter att leverera de återvinningsbara produkter som behövs för att stödja och främja grön utveckling, betonar Michael Persson avslutningsvis.

Om Altro – www.altro.se
Altro har varit i framkant för innovationer i nästan 100 år. Idag samarbetar vi nära med arkitekter, slutkunder, ingenjörer, konstruktörer och entreprenörer runt om i världen och hjälper dem, tack vare vår erfarenhet och kompetens, att förvandla vardagsutrymmen till miljöer som kan öka välbefinnandet hos alla som utnyttjar dem. Genom att konsekvent omsätta kreativt tänkande till praktiska, verkliga lösningar med högsta krav på säkerhet och hållbarhet, har Altro blivit synonymt med kvalitet och ett företag som sätter människors behov främst. Det är en människocentrerad syn på design med 2 000-talets krav i fokus. Vår bakgrund gör att vi värdesätter djärvt, modigt och nytt. Med allt från fokus på vad man i alla sektorer vi arbetar inom behöver ha ut av sina utrymmen, till krav på mer miljövänliga material, utmanar Altro ständigt vad som är möjligt och söker nya sätt att inspirera kunder och möta deras största utmaningar. Vi har kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern och vi fortsätter hängivet att utveckla tidlösa lösningar. Designed for possibilities. Made for people.

Redaktionen