Nyheter

Linköping bäst i landet på solceller – villaägare bjuds in till After Sun

Linköpings kommuns energi- och klimatrådgivare bjuder in till ”After Sun” i Ljungsbro. Där kan villaägare kostnadsfritt få träffa både kommunens rådgivare och representanter från Tekniska verken för att få svar på alla frågor och funderingar kring solceller och hur man blir sin egen elproducent.

Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun 2025. Ökad produktion av förnyelsebar el är en viktig del för att nå målet.

El från solceller har ökat kraftigt i Linköpings kommun de senaste åren. Mellan 2015 till 2016 ökade produktionen med 38 procent. Villaägarna står för den största ökningen. Linköping är den kommun i landet som har den mest solcellstäta gatan.

a lkpg

– Vi märker ett väldigt stort intresse från villaägare i Linköpings kommun när det kommer till frågor om solceller. Det kom många intresserade till den träff vi ordnade i Linghem innan sommaren och nu ger vi fler chansen att få veta mer, säger energi- och klimatrådgivare Linnéa Gunnarsson Knutsson.

Linköpings kommun har genomfört flera åtgärder för att underlätta för privatpersoner att ta beslut om installation av solceller genom bland annat att bygglov för solpaneler är avgiftsfritt.

På Linköpings kommuns webbplats linkoping.se/solkartan finns också Solkartan där villaägare kan klicka på sitt hustak för att se hur mycket el en solcellsanläggning på det egna taket kan producera.

Det finns också ett statligt stöd att söka för installation av solceller och det finns även möjlighet att söka ROT-avdrag för arbetskostnaden av solcellsinstallationen.

After Sun i Ljungsbro
30 augusti kl. 18.00
Björkdalsgatan 32 i Ljungsbro

Mer information om evenemanget samt anmälan finns på linkoping.se/solenergi

Redaktionen