Nyheter

SSAB donerar 25000 euro till förmån för barn och ungdomar i Finland

SSAB deltar i jubileumsåret Finland 100 år genom att på sina finländska verksamhetsorter donera sammanlagt 25000 euro till arbete för barns och ungdomars välfärd. Mottagarna har valts ut av personalen.

Alla medarbetare på SSAB, Ruukki Construction och Tibnor i Finland fick under försommaren föreslå lämpliga verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar.  Det kom in totalt 65 förslag.  Det slutgiltiga valet av mottagare gjorde personalen genom att rösta fram de aktviteter man ville stödja på sin ort.

f9010472rf
Flest röster per ort fick:
SSAB, Helsingfors: HelsingforsMissions krisarbete bland unga erbjuder kostnadsfri och konfidentiell samtalshjälp i krissituationer för ungdomar och vuxna i åldern 12–29 år samt deras familjer.
SSAB, Tavastehus:  Hope – Yhdessä ja Yhteisesti ry delar ut klädes- och varudonationer till mindre bemedlade och krisdrabbade familjer och stödjer barns och ungdomars aktiviteter och fritidsupplevelser.
SSAB, Brahestad: Rädda Barnen rf, Brahestads lokalavdelning ordnar bland annat kostnadsfria rekreationsevenemang för barn och barnfamiljer och stödjer mindre bemedlade barns och ungdomars hobbyverksamhet och studier.
Ruukki: ungdomslokalen Dixi – Seinäjoki stad erbjuder trygg och drogfri fritidsvistelse för barn och ungdomar.
Tibnor: Ishockeylaget Seinäjoki Icehearts är en social idrottsförening, som har till syfte att förebygga diskriminering med hjälp av lagidrott. Verksamheten är gratis för alla spelare.

Även andra välgörenhetsverksamheter som samlat många röster får stöd.

– SSAB har av tradition stött och fortsätter att stödja många idrottsföreningar och idrottsanknutna verksamheter. Därför betonade vi den här gången förslag som ger glädje, stöd och välmående på andra levnadsområden och till dem som behöver det mest, säger Taina Kyllönen , SSABs kommunikationsdirektör.

Dessutom uppmuntrar företaget personalen att delta i frivilligarbete i de verksamheter som fick flest röster.

Bild: folio.se

Redaktionen