Nyheter

Skandia Fastigheter väljer fjärrvärme för Fabriksparken

I våras startade Skandia Fastigheter arbetet med att bygga om kvarteret Kabeln till ett område med en blandning av arbetsplatser, service och boende i Sundbybergs stadskärna. Vi är glada att vara del i projektet Fabriksparken.

Marken där den nya stadsdelen Fabriksparken ska byggas har tidigare använts som parkeringsplats. Nu blir området istället en levande stadsdel i direkt anslutning till Sundbybergs stadskärna. Området byggs där den anrika Kabelfabriken tidigare var belägen.

Kabelfabriken grundades 1888 och blev en av Europas största kabeltillverkare. Länge var Kabelfabriken Sundbybergs största arbetsgivare. I början av 1980-talet flyttades kabeltillverkningen till annan ort. Tidigare fabriksbyggnader har renoverats och i det nya området ska den historiska fabriksmiljön möta parkkänslan från Marabouparken.

Målet är att Fabriksparken ska bli en levande stadsdel med plats för restauranger, handel och kontor – och 450 nya bostäder med fokus på ett socialt och hållbart liv. Inflyttning planeras till våren 2019.

Redaktionen