Nyheter

Årets underhållsavställning på O3

Efter en driftsäsong med mycket hög leveranssäkerhet är det åter dags för den årliga underhållsavställningen på Oskarshamn 3 (O3).

Från årsskiftet 2016-2017 fram till och med juli har O3 levererat med maximal kapacitet under 99,3 % av tiden. Nu väntar 46 fullspäckade dygn av underhållsarbete med säkerhet och kvalitet i fokus för att säkra stabila elleveranser kommande driftperiod 2017-2018.

Fredagen den 18 augusti lämnade O3 yttre nät, för att påbörja årets underhållsavställning som kommer att pågå i 46 dygn. Anläggningen planeras åter vara i drift den 3 oktober.

Under årets underhållsavställning kommer ett stort antal större arbeten och provningar att genomföras, förutom det normala årliga bränslebytet. Bland annat kommer en helt ny generatorbrytare att installeras och det kommer också att genomföras provningar av reaktortank, moderatortanklock och moderatortanklockstativ.

O3

Som större arbeten räknas också byte av två högtryckspumpar i kylsystemet för avställd reaktor, byte av tjugo drivdon, byte av elektroniken för neutronflödesmätningen samt en treårsservice på lågtrycksturbinen.

Med många arbeten och cirka 900 entreprenörer på plats är det viktigt att sätta säkerheten i främsta rummet. Extra resurser kommer att röra sig inne i anläggningen med enda uppgift att upptäcka och förebygga arbetsmiljörisker samt förstärka ett professionellt beteende.

– Vi har som vanligt dedikerade säkerhetscoacher som stöttar de arbeten som kräver ett särskilt arbetsmiljömässigt fokus, säger revisionsledare Robert Linnsand.

Redaktionen