Nyheter

SFVF och Verkstadsföretagarna välkomnar alliansens förslag

Nordens största bilbranschförening, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, och Verkstadsföretagarna ställer sig bakom Alliansen nya jobbförslag.

Verkstadsföretagarna och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, är med i det branschråd som Arbetsförmedlingen startade för två år sedan med anledning av den ökande tillströmningen av nyanlända. Verkstadsföretagarna lämnade redan i starten av branschrådet ett liknande förslag som Alliansen nu presenterat. Detta för att få nyanlända snabbt i arbete samt lösa bilbranschens personalbrist.

– Det måste till ett nytänkande på arbetsmarknaden för att vi ska få en omedelbar återväxt i företagen. Därför är det nödvändigt med radikala förnyelser, säger Benny Wallin utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna.

Förslaget innebär att det ska bli lättare att anställa nyanlända samt unga utan fullständig gymnasieutbildning. Ersättningen för ett inträdesjobb kommer att uppgå till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, med ett tak på 21 000 kronor i månaden. I snitt handlar det om en lön på cirka 15 000 kronor i månaden.

Arbetsgivaravgiften slopas i tre år. 30 procent av arbetstiden, som man inte får lön för, ska kunna användas till att lära sig arbetet eller utbildning.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) och Verkstadsföretagarna har undersökt hur många av de nyanlända som finns registrerade hos Arbetsförmedlingen.

a boee
– De nyanlända som är anmälda till arbetsförmedlingen har rätt utbildning för respektive yrkesarbete. Övriga får lära sig enkla jobb från början med stöd av branschen. Med Alliansens förslag implementerat skulle bilbranschen kunna sysselsätta nästan 2 000 personer omgående, säger Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna.

Biltekniker 1 645 personer
Lastbilstekniker 153 personer
Skadetekniker 137 personer
Lackerare 18 personer

På bilden:
Bo Ericsson vd för SFVF och ordförande i Verkstadsföretagarna.

Redaktionen