Nyheter

Norconsult löser vattenbristen på Öland med unik metod

Varmare somrar ihop med brist på regn och snö har lett till en rekordlåg grundvattennivå i Sverige. Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) har de sydöstra delarna av landet extremt låga grundvattennivåer.

På Öland och Gotland saknas ett helt års nederbörd och grundvattenbildningen beräknas minska med 20 procent fram till sekelskiftet. För att lösa vattenförsörjningen undersöker Mörbylånga kommun på Öland, tillsammans med Norconsult,möjligheten att avsalta saltvatten med hjälp av omvänd osmos.

A OLAND

RO står för reverse osmosis. Tekniken används på många håll i världen, exempelvis på arabiska halvön, Kreta och Mallorca. Eftersom vattnet på dessa platser har en högre salthalt krävs ett tryck på 40 till 80 bar. Utöver att avsalta vatten kan tekniken också användas för att göra vin alkoholfritt.

Tekniken, som inte är ovanlig i vattenfattiga länder,går ut på att vattenmolekylerna tvingas genom ett RO-membran med hjälp av ett yttre tryck. Salt- och övriga joner stannar då kvar på ena sidan av membranet medan vattenmolekylerna passerar genom det. För att RO-membranet inte ska belastas för hårt krävs en förfiltrering som avskiljer grövre partiklar. Efter membranbehandlingen leds vattnet genom ett UV-aggregatför desinfektion.

– Nackdelen med tekniken är att RO-membranet är så effektivt att det plockar bort allt ”gott” i vattnet, därför måste man tillsätta mineraler för att få ett vatten som är i teknisk balans och godkänt att dricka, säger Erik Gunnarsson, VA-projektör, på Team Mark & Vatten.

Eftersom tekniken kräver ett högt vattentryck har den anklagats för att vara resurskrävande. Men under senare år har tekniken förbättrats och trycken minskats, samtidigt har fler aktörer tagit sig in på marknaden vilket pressat kostnader för investering och drift.

– Vattentrycket hör också ihop med vilket vatten som ska avsaltas. På Gotland och Öland räcker det med ett tryck på 10–20 bar eftersom det rör sig om att avsalta ett bräckt vatten, säger Erik.

Illustration: Mattias Dellmo, Norconsult AB

Redaktionen