Nyheter

BE Group avvecklar förlustverksamhet i Eskilstuna

Verksamheten BE Group Produktion Eskilstuna AB har under en längre period och trots omfattande förbättringsåtgärder, varit fortsatt olönsam.

Omsättningen 2016 var 127 MSEK och rörelseresultatet uppgick till -19 MSEK. Under första kvartalet 2017 var omsättningen 49 MSEK vilket medförde ett negativt rörelseresultat om -8 MSEK.

Avvecklingen är planerad under kvartal tre och berör ca 60 personer.

a etuna
Engångskostnaderna bedöms uppgå till ca 45 MSEK varav ca 8 MSEK är kassaflödespåverkande. Kostnaderna kommer belasta resultatet för innevarande år.

En uppdaterad bedömning kommer ges i samband med att resultatet för det andra kvartalet publiceras.

Redaktionen