Nyheter

Gotland blir pilot för omställning till förnybara energisystem

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Pilotprojektet ses som en viktig del i uppfyllandet av regeringens mål om en hundra procent förnybar elproduktion år 2040.

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att ta fram en förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige.

a gotland

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Forum för smarta elnät och andra relevanta aktörer som kan komma att beröras för genomförande av projektet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 mars 2018.

Redaktionen