Nyheter

Dome Energy ger uppdatering; Borrprogram i Illinois Basin börjar

Dome Energy AB meddelar att Bolaget sätter igång ett borrprogram om fyra brunnar på ”leaser”, som säkrats tidigare under året. Dome har inlett ett samarbete med ett flertal leverantörer med stor erfarenhet inom Illinois Basin och förväntar sig ett säkert och framgångsrikt borrprogram.

De fyra brunnarna inriktas på den s.k. Missisippian Carbonate-sektionen till ett djup om 4.100 fot. Det första borrprogrammet är en fortsätning på den nyligen förvärvda marken på vilken alla brunnar var ”fracture stimulated” i Mississippi-Carbonate sektionen.

Efter en omfattande geologisk och teknisk undersökning av befintliga tillgångar och aktuell teknik anser Dome att varje brunn kan komma att ge 60 MBO. Efter borrningen och slutförandet av detta första borrprogram hoppas bolaget kunna påvisa ytterligare sju PUD-lägen (netto tre lägen) och komplettera med fyra sannolika platser till sin bas av oljereserver. Tillståndsansökan har lämnats in till Indiana Department of Natural Resources. Borrningen av Matz 11-1, 11-2, Walgrove 11-4 och Glaze Estate 11-10 påbörjas inom 30 dagar.

Paul Mörch, CEO:

– Vi är glada att kunna starta vårt borrprogram. Detta är det första programmet för hydrofrakturering som vi deltar i, och resultatet från dessa brunnar kan öppna för upp för att bevisa 27 kontinuerliga borr-platser inom vår areal. Ekonomin för dessa brunnar förväntas likna våra brunnar i Orange, där varje brunn producerar mer än 50 000 fat under sin livstid och med borrkostnader om cirka $ 500 000 per brunn. Vi granskar förvärv av ytterligare arealer i området, men vi vill först se borr-resultaten innan vi fattar några beslut. Vi kommer kontinuerligt att uppdatera marknaden med information under hela borrprogrammet.

Redaktionen