Nyheter

Nytt dubbelspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra

Nu ska järnvägen mellan Oslo och Stockholm blir bättre och symboliskt nog är det norsk-svenska företaget NRC Group som tilldelats uppdraget. Bygget av ett nytt mötesspår över pråmkanalen är första steget mot ett nytt resecentrum i Karlstad.

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade järnväg med enkelspår. Sträckan är därför extra sårbar och störningar leder till förseningar i trafiken längs hela sträckan Oslo-Stockholm. Projekt Pråmkanalen är ett av fyra steg för att förbättra flödena för både person- och godstrafiken och ett första steg i den stora ombyggnationen av Karlstad C.

– Åtgärderna på Värmlandsbanan, för att förbättra punktlighet och korta restiderna, är viktiga både ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Vi är från början ett värmländskt företag och därför känns det extra kul att få vara i det här arbetet säger Daniel Pettersson, VD NRC Group i Sverige.

tag_beskuren
Det nya mötesspåret anläggs från Karlstad C över Pråmkanalen till Karlstads Östra bangård i syfte att öka kapaciteten för godståg utanför stationsområdet. Det i sin tur möjliggör ökad persontrafik inne i Karlstad. Det nya spåret byggs parallellt med befintligt spår och stora delar av spåret kommer att byggas på redan spårbelagda områden. Över pråmkanalen byggs även en ny bro för det nya spåret.

Projektstart är satt till direkt efter semestern i augusti och det nya spåret ska tas i bruk i oktober år 2018. Från och med idag följer 10 dagar med avtalsspärr och därefter tecknas kontraktet.

Fakta:
Trafikverket har tilldelat NRC Groups helägda dotterbolag Segermo Entreprenad, kontraktet för järnvägsprojektet ”Mötesstationer Kil-Laxå, delen Pråmkanalen”. Kontraktssumman är cirka 86 miljoner kronor och i projektet ingår ett 1,1 kilometer nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra samt en ny bro över Pråmkanalen. Målet är att det nya mötesspåret ska, öka kapaciteten, leda till bättre återställningsförmåga vid trafikstörningar och minska risken för förseningar.

Redaktionen