Nyheter

Klart för om- och tillbyggnad vid S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus på Kungsholmen rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. Locum AB, fastighetsförvaltare åt Stockholms läns landsting, har tecknat ett avtal med Skanska för byggnationen av två nya behandlingsbyggnader för bland annat förlossning, vårdavdelningar och avdelningar för bild och funktion.

Satsningen på S:t Görans sjukhus är en del av landstingets planerade investeringar där bland annat Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Södersjukhuset ingår.

Avtalet med Skanska omfattar nyproduktion av två nya vårdbyggnader om totalt cirka 29000 kvadratmeter samt ombyggnation av cirka 5000 kvadratmeter. I de nya byggnaderna kommer verksamheter för förlossning, vårdavdelningar och avdelningar för röntgen att skapas.

S:t Göran är ett mycket bra planerat och väl fungerande sjukhus. Med denna nybyggnation lägger vi ytterligare en pusselbit för att skapa en ännu bättre vård och högre tillgänglighet för medborgarna, säger fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M), ordförande för Locum.

Sa t_Gorans_entre

Utformningen har skett med patientens och personalens perspektiv som utgångspunkt, ända från planering och konstruktion till val av utrustning.

– Det här är ett mycket spännande projekt med många utmaningar och vi på Locum känner oss därför trygga och nöjda med att ge Skanska fortsatt förtroende att tillsammans med oss på Locum bygga framtidens moderna vårdmiljöer här på S:t Görans sjukhus, säger Erik Brantås, projektchef på Locum.

Locums ambition är att certifiera byggnaderna enligt systemet för Miljöbyggnad, vilket innebär att lokalerna får en låg energianvändning, en god inomhusmiljö och hälsosamma materialval mm.

Projektet för S:t Görans sjukhus ska också bidra till Stockholms läns landstings mål för framtida hälso- och sjukvård: att den ska vara jämlik, tillgänglig, effektiv och av god kvalitet.

Skiss: Arkitema Architects

Redaktionen