Nyheter

Citybanan – ett av WSPs mest komplicerade uppdrag

Den 10 juli är det premiär för Citybanan, den nya pendeltågstunneln mellan Stockholms Södra och Solna. WSP har varit engagerade i projektet från första början med förstudier och utredningar och därefter med projekteringsarbete i alla skeden och i en stor mängd teknikdicipliner. Det rör sig om nästan 20 års löpande arbete som engagerat cirka 1000 medarbetare på WSP.

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. WSPs uppdrag inleddes redan 1996 med förstudier och därefter har WSP bidragit med järnvägsutredningar, systemhandlingar, bygghandlingar, tekniskt stöd samt avslutningsvis relationshandlingar. Dessförinnan var WSP engagerade i utredningarna för föregångaren till Citybanan, Tredje Spåret och andra alternativa spårlösningar.

– Det har varit ett fantastiskt projekt och det är många som har bidragit till att det blivit så framgångsrikt. WSP har varit ansvariga för några av de mest komplexa delarna av Citybanan. Detta levererades under budget och i enlighet med fastslagen tidplan, helt utan avbrott i produktionen, säger Jan Waage, deluppdragsansvarig Norrströmsentreprenaden, på WSP.

a tagss

I systemhandlingen projekterade WSP spår och VA för hela den nya tunnelsträckningen samt berg, mark, geoteknik och konstbyggnader för den norra halvan, med mycket komplicerade bergmekaniska beräkningar.

En av de största utmaningarna
WSP upprättade bygghandlingar och förfrågningsunderlag för hela den nya Station City och tunnlarna från Station Odenplan till södra Riddarholmskajen. Detta är den mest omfattande och den mest komplexa delen av Citybaneprojektet och en av de största utmaningarna i WSPs uppdrag historiskt sett. Station City projekterades samtidigt som man byggde, vilket resulterade i kapade kostnader och kortare byggtid.

– Nära, konstruktiv och mycket väl fungerande samverkan mellan WSP, NCC och Trafikverket är en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Vi hade ett tydligt samverkansavtal, gemensam styrgrupp och mycket tydliga mål. Vi är extremt stolta vad vi åstadkommit tillsammans, säger Jan Waage.

Foto: WSP

Redaktionen