Nyheter

Så kan vi bäst nå 100% förnybart till 2040

Om 23 år ska Sverige ha ett helt förnybart energisystem. Det har svenska politiker slagit fast. Nu presenterar Skellefteå Kraft hur den omställningen skulle kunna gå till.

För drygt ett år sedan presenterade fem svenska partier en blocköverskridande överenskommelse med målet om ett helt förnybart energisystem till 2040. För att undersöka vägen fram till 2040 har Skellefteå Kraft tillsammans med teknikkonsultföretaget Sweco tagit fram en rapport som beskriver två alternativa vägar till ett 100 procent förnybart energisystem.

– Rapporten visar att politikens mål visserligen är utmanande men realistiskt.Omställningen kommer att leda till ett samhälle med betydligt lägre miljöpåverkan, med lägre risker och som samtidigt kan leverera den stabilitet och energiförsörjning som ett samhälle i utveckling behöver, säger Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft.

De båda alternativen som lyfts fram i rapporten kan beskrivas som ett scenario där vattenkraft, landbaserad vindkraft och solkraft utvecklas tillsammans med ökad överföring i nord-sydlig riktning. Det andra alternativet är ett där havsbaserad vindkraft får en väsentligt större roll tillsammans med landbaserad vind och sol. Swecos analys visar att det nordliga alternativet skapar minst obalanser i energisystemet och är mer fördelaktigt ur ett investeringsperspektiv.

– Det är nödvändigt att vattenkraften får en nyckelroll om vi vill behålla stabiliteten som dagens elmarknad uppvisar. I takt med att kärnkraften avvecklas, kan den rikliga tillgången på vattenkraft i norra Sverige användas som ett grönt batteri, färdigt att utnyttjas i ett scenario med en helt fossilfri energiproduktion, säger Hans Kreisel.  

Omställningen kommer att kräva signifikanta investeringar i såväl effekt- som överföringskapacitet. Enligt Swecos beräkningar kommer hela skiftet till 2040 att kosta i storleksordningen 1500 miljarder SEK i investeringar. Samtidigt konstateras att det skulle krävas stora investeringar framgent även om man valde att förnya och minimera riskerna vid de befintliga kraftstationerna.

– Att genomföra en 100 procent förnybar energiproduktion är en investering för framtiden och är den största investering som energisektorn genomfört på många decennier. Det kommer leda till en nyrennäsans för energibranschen som kommer att attrahera tusentals nya ingenjörer under de närmaste dryga 20 åren.  

Redaktionen

Hans Kreisel, koncernchef Skellefteå Kraft. F

Foto: Paulina Holmgren