Nyheter

AKZONOBEL INVESTERAR 200 MILJONER I STOCKVIK

AkzoNobel investerar mer än 200 miljoner SEK vid anläggningen i Stockvik, Sundsvall. Företaget satsar för att öka tillverkningskapaciteten av expanderbara mikrosfärer. Detta för att möta växande global efterfrågan. 

– Efterfrågan på våra produkter ökar snabbt och denna expansion säkerställer att vi kan möta våra kunders krav framöver, säger Björn Vedin, platschef vid AkzoNobel i Stockvik

Det är primärt i produktlinjen Expancel som satsningen görs. Ökad efterfrågan på produkten – en viktig ingrediens i många konsumentvaror som till exempel målarfärg och champagnekorkar, industriella applikationer och i byggindustrin – medför att AkzoNobel behöver utöka sin Stockvik-anläggning nära Sundsvall. Expansionen förväntas vara färdig i slutet av 2018.

– Det här är en välkommen satsning för oss i Stockvik och positiv för hela Sundsvallstrakten. Större efterfrågan och tillverkningskapacitet ger förhoppningsvis ringar på vattnet i form av arbetstillfällen och utveckling, konsterar Björn Vedin.

Lars Andersson, VD Norden, AkzoNobel:

– Detta är en viktig strategisk investering som kommer att stödja våra kunder och stärka vår ledande ställning på marknaden. Den ökande efterfrågan speglar den växande trenden mot mer hållbara och smarta lösningar, och med Expancel kan vi bidra till utvecklingen av innovativa produkter som är lättare, mer hållbara och har bättre egenskaper.

Fakta Expancel:
Expancel består av expanderbara mikroskopiska sfärer bestående av ett termoplastiskt skal vilket inkapslar en gas. Vid uppvärmning expanderar de dramatiskt – upp till 60 gånger i volym – vilket gör dem idealiska för en rad användningsområden, till exempel isolering för byggindustrin. Antalet användningsområden för mikrosfärer växer hela tiden, särskilt för produkter där vikt är kritisk, bland annat bilar och vindkraftverk.

Redaktionen