Nyheter

Malmberg i samverkansprojekt för Bromölla Vattenverk

Malmberg går nu in i Fas 2 av samverkansprojektet för utbyggnaden av Bromölla vattenverk – Malmberg kommer bygga ny luftningstrappa, renovera befintliga filter och installera nya filter. Filtrena byggs med Malmberg TRITON® filterbotten.

Erik Malmberg, affärsområdeschef Malmberg Vattenrening förklarar skillnaden mot andra filterbottensystem:

– Fördelen med Malmberg TRITON® ligger i kundens ekonomi tillsammans med den höga driftsäkerhet. TRITON® – systemet har en mycket effektiv backspolning vilket ger mindre spolvattenmängder, som medför att andelen producerad mängd vatten ökar. Även bygginvesteringen blir lägre med Malmberg TRITON® – filtrets bygghöjd kan hållas lägre och antal filter enheter blir färre, vilket medför ett kostnadseffektivare rörgalleri.

Redaktionen