Nyheter

ABB levererar programvara till forskningsinstitut i Inre Mongoliet

ABB:s mjukvarulösning Ability™ Asset Health Center ska användas för tillståndsövervakning och förebyggande hantering av utrustning i kraftnät.

ABB har fått i uppdrag att leverera sin programvara Asset Health Center till forskningsinstitutet Mongolia Electric Power Research Institute (IMEPRI), en filial till Inner Mongolia Power (IMPC) i Hohhot, Kina.

Sedan 1965 har IMPC levererat generering, överföring och distribution av elektricitet till det självstyrande Inre Mongoliet, som är Kinas till ytan tredje största provins. I takt med ökande konsumtion och fler förnybara energikällor ställer IMPC allt högre krav på tillförlitliga elleveranser till de 24 miljoner invånarna i provinsen.

I uppdraget ingår att IMEPRI ger teknisk support och driver flera krafttekniklabb som fokuserar på områden som offline tester, regelverksefterlevnad och felsökning samt andra kritiska faktorer. IMEPRI installerar nu ABB:s Asset Health Center i sitt labb för tillståndsövervakning (Condition Based Monitoring, CBM), som initialt ska fokusera på säker drift av transformatorer med extra hög och hög spänning i kraftnätet.

Asset Health Center ska förse labbet med en solid plattform för tillståndsbaserat underhåll och resursstyrning. Det kommer att underlätta riskhanteringen och bidra till prioriteringen av både kort- och långsiktiga underhållsåtgärder, inklusive kritiska beslut kring reparationer och byten av utrustning. Som en del av kontraktet ska ABB arbeta tillsammans med IMPC på områden som back end-data, integration, tester, utbildning och garantisupport.

– ABB:s programvara för tillståndsövervakning har hjälpt många energiföretag runtom i världen att uppnå betydande drifts- och underhållsvinster vad gäller deras kritiska tillgångar, säger Massimo Danieli, chef för ABB:s verksamhet Grid Automation inom divisionen Power Grids. Det här är ytterligare ett exempel på hur ABB levererar nytta av digitalisering i kombination med expertis och specialkunnande inom energiteknisk utrustning för att leverera kundvärde.

ABB Ability™ Asset Health Center använder uppkopplade komponenter för att samla in värdefulla data som bidrar till att minska stillestånd och avbrott i kraftnät, inklusive katastrofhändelser och oplanerade akutinsatser. De minskar kostnaderna och tiden för planerat underhållsarbete och ökar utrustningars livslängd. De bidrar också till lägre investeringskostnader och rörelsekapitalbehov samtidigt som miljökrav tillgodoses och regel- och säkerhetsmässiga risker minskar.

Redaktionen