Nyheter

Nordiskt ingenjörstoppmöte på Grönland

I fredags samlades de nordiska teknikkonsultorganisationerna på RiNordkonferensen för att diskutera utmaningar och möjligheter för branschen. Klimatförändringar och miljöpåverkan stod högt på agendan.

– RiNord är en viktig mötesplats och plattform för att diskutera gemensamma utmaningar i de nordiska länderna och hur vi tillsammans kan arbeta med att förbättra villkoren för branschen. Det är speciellt viktigt när det kommer till klimat- och miljöfrågor, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

a gland

– Våra medlemsföretag har en enorm potential när det handlar om att skapa hållbara samhällen med en minimal klimat- och miljöpåverkan. Det är dock av största vikt att lagar och regleringar fortsätter att anpassas så att drivkrafterna för ett hållbart byggande blir än större, säger Magnus Höij.

Grönland, där ingenjörstoppmötet hölls, har under de senaste tio åren upplevt extrema klimatförändringar. Smältande glaciärer och havsis samt rekordhöga temperaturer är några exempel på miljöpåverkan i det här området.

Redaktionen