Nyheter

Hipp hurra: Klimatlag antagen!

Riksdagen har nu antagit det klimatpolitiska ramverket och klimatlagen, världens mest ambitiösa och bredast förankrade. Sveriges klimatpåverkan ska minska med 63% till 2030 och 85% till 2045, jämfört med 1990. Transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70% till 2030, jämfört med år 2010.

– Sverige har bestämt sig för att bli världsledande i klimatomställningen, och nu lagt grunden för att vi ska bli en global helpdesk för transportsektorns skifte från fossilt och slösaktigt till förnybart och effektivt. Det är en glädjens dag för Sverige och för klimatet, säger Mattias Goldmann, vd för Fores med 2030-sekretariatet.

I riksdagen antogs klimatlagen med stöd från sju av åtta riksdagspartier, från Vänsterpartiet till Moderaterna. Lagen träder i kraft den 1 januari 2018 då också ett klimatpolitiskt råd ska vara på plats.

– Att målen är så konkreta, ambitiösa, långsiktiga och brett förankrade, och att en kontrollmekanism direkt inrättas, skapar tryggheten marknaden behöver. Nu vågar vi tro på omställningen, nu kan den sätta fart.

Fores ser också hur klimatlagen faktiskt gynnar svensk politik;

– I tider när många tycker att politiken är närmast handlingsförlamad och man knappt orkar följa en partiledar­debatt för att det är så mycket tjafs och bråk, så enas sju partier i klotets kanske viktigaste ödesfråga – och klarar dessutom av att vara väldigt ambitiösa. Politiken kan rädda klimatet, men klimatet kan också rädda politiken.

a klimat

Men Fores VD betonar att allt inte är bra med klimatlagen;

– Som i alla glädjebägare finns det smolk även i denna. Klimatanpassning är inte med och klimatpåverkan från vår konsumtion saknas. Men värst är att under tiden klimatlagen arbetats fram så har Sveriges utsläppsminskning stannat av. Det gör att vi får väldigt bråttom i klimatarbetet nu.

Fredag den 16 juni kl 08-09 har Fores champagnefrukost (alkoholfri) för den nya klimatlagen, med bl.a. statssekreterare Eva Svedling, miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman, fd miljöminister Åsa Romson och flertalet av ledamöterna i miljömålsberedningen som tagit fram klimatmålen och det klimatpolitiska ramverket.

Fores har under lång tid arbetat med klimatfrågan, bl.a. med klimatforhandling.se, Referensgruppen för Internationell Klimatpolitik (RIK) och 2030-sekretariatet för en fossiloberoende fordonsflotta. Fores VD utsågs 2016 till Mäktigast i Hållbarhetssverige.

Redaktionen