Nyheter

Arbetsmiljöverket nöjda med arbetsmiljön på Klätterservice

Klätterservice som erbjuder hantverksuppdrag utförda av reparbetare, har under våren granskats av arbetsmiljöverket. Verket har undersökt om åtkomst med rep är förenligt med rådande lagstiftning. Nu stänger Arbetsmiljöverket ärendet och samtliga punkter som ifrågasatts har Klätterservice bemött med godkänt resultat.

– Vi har aldrig känt oss oroliga eftersom vi sätter säkerheten främst, men att få det bekräftat efter en rigorös inspektion av en professionell instans som Arbetsmiljöverket känns betryggande, säger David Norell grundare av Klätterservice.

Det var i våras Arbetsmiljöverket kontaktade Klätterservice för att granska verksamheten. Inspektionen mynnade ut i en rapport med ett par åtgärder som företaget fick ta tag i.

– Vissa punkter i rapporten var baserade på svårtolkad lagstiftning om när reparbete ska användas, andra punkter har handlat om att vi tydligare behöver skriva ner hur vi arbetar för att bibehålla en säker arbetsmiljö. För verksamheten har det varit nyttigt att bli genomlyst och dialogen med arbetsmiljöverket har framför allt bidragit till att vårt systematiska arbetsmiljöarbete nu har blivit ännu bättre, berättar David.

I Sverige finns det en handfull aktörer som utför uppdrag från rep eller håller utbildningar för reparbete, men tekniken under utförandet såväl som utbildningarnas innehåll skiljer sig mycket åt. Arbetsmiljöverkets krav och föreskrifter reglerar reparbete till viss del medan de internationella riktlinjer som bland annat Klätterservice följer, ger ett mer komplett ramverk för reparbetet.

a klatter

– Vi har valt att följa den standard som den amerikanska branschföreningen Society of Professional Rope Access Technicians står för. Det är en internationell standard med tydliga riktlinjer. Den följer vi för att kunna garantera ett säkert och effektivt utförande av hantverksuppdragen, menar David.

Klätterservice erbjuder hantverksuppdrag från rep sedan tio år tillbaka och håller även utbildningar inom den internationella standarden SPRAT. Fler än 300 reptekniker har certifierats i deras regi.

– Vi vill, och tror, att reparbete är en självklar arbetsmetod för framtidens arbete på höjd. Vi hoppas att dialogen med Arbetsmiljöverket fortsätter så vi tillsammans kan skapa en mer modern och tydlig lagstiftning för säkert arbete på hög höjd, avslutar David.

Klätterservice AB är en leverantör av tjänster utförda via reparbete och utbildningar i enlighet med SPRAT, Society of Professional Rope Access Technicians. Företaget har sedan 2007 varit engagerade i arbete på hög höjd och hantverkarna har internationella certifikat från både SPRAT och IRATA. De fyra affärsområdena är Infrastruktur & industri, Bygg & fastighet, Innovation och Utbildning. Företaget med säte i Höganäs har 25 anställda och utgår ifrån Malmö, Stockholm och Östersund.

Redaktionen