Nyheter

Västsverige storsatsar i Almedalen

För sjätte året i rad samlas Västsvenska Arenans parter under ett gemensamt tak under Almedalsveckan.
 – Västsvenska Arenans åtta parter, fem ministrar och runt 200 experter deltar i våra gemensamma arrangemang i år, säger Ingrid Pousard, ansvarig för Västsvenska Arenan.

Veckan som bjuder på 80 programpunkter innehåller bland annat ett quiz om faktaresistens och ett tillkännagivande av vem som tilldelas Sveriges största sociala medier-pris. Men fokus ligger på samhällspolitiska ämnen.

 – Nya politiska utmaningar, barns rättigheter, bostadskrisen och flyktingströmmarnas efterverkningar är några av de områden som kommer att diskuteras, säger Ingrid Pousard.

Vi står dessutom inför en rad stora samhällsutmaningar och här har Västsverige mycket att tillföra.

  – I Västsverige har vi många egna erfarenheter och förslag på lösningar, vi är bra på samverkan över organisationsgränser och tror också att det är vägen framåt för att nå resultat, oavsett hur tufft det är, det är Västsvenska Arenan ett bevis på.

a vast

Västsvenska Arenan samlar även i år en lång rad av experter och talespersoner under samma tak. Bland annat finns över 30 experter inom miljö och hållbarhet på plats.

  – Det är en bred palett av expertis och kunskap som vi vill bjuda allmänhet och medier på under Almedalsveckan. Roligt att notera är att hälften av våra experter och talespersoner är kvinnor, utan att vi använt det som ett kriterium.

Västsvenska Arenans arrangerar tre gemensamma seminarier 2017
* Life science – en Smart industri? Life Science, så kallad livsvetenskap, är en framtidsbransch som just nu växer sig stark i Västsverige. Numera omfattas den även av regeringens strategi ”Smart Industri.” Men i arbetet mot att nå framgång kvarstår mycket, bland annat samsyn och konkreta målsättningar. I seminariet diskuteras de förutsättningar och långsiktiga avtal som måste finnas på plats för samverkan med sjukvård, riskkapital, industri och akademi för att Life Science ska kunna utvecklas till en framgångssaga för svenskt näringsliv och forskning.

När Måndag 3 juli | 09.00–10.00 Var Västsvenska Arenan,precis vid Almedalsparken, åt väster, vid havet.

* Hur populistisk vill vi att den kommande valrörelsen ska bli? Hur får politiska sakfrågor det utrymme de förtjänar? Hur får vi debatten att utgå från fakta och ärliga intentioner? I juli har Donald Trump varit president i 6 månader, flera val i Europa har nyligen avgjorts och det är drygt ett år kvar till de allmänna valen i Sverige. Flera valrörelser har präglats av populistiska strömningar där personliga påhopp, hårdföra argument och polariserade åsikter varit mer regel än undantag. I seminariet diskuterar representanter från politik, forskarvärlden, media och näringsliv de utmaningar vi har framför oss och hur undviker att nästa års val i Sverige går samma väg?

När Tisdag 4 juli | 09.00 –10.00 Var Västsvenska Arenan, precis vid Almedalsparken, åt väster, vid havet.

* Nationellt fokus krävs för att stärka svenska städer istället för den upplevda oron En förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva är starka storstäder. På senare år har det skapats en bild av att brotten och våldet i städerna ökar – invånarna ger uttryck för allmän oro och otrygghet. Samtidigt står många människor utanför och det finns risk för att parallella samhällen utvecklas om vi inte agerar. För att hitta lösningar på olika problem i landets storstäder behövs en storstadsstrategi från nationellt håll. Trots utmaningar finns möjligheter och goda exempel att lära av i både Göteborg och Malmö. Erfarenheter som stat och kommun kan dra nytta av i ett långsiktigt arbete.

När Onsdag 5 juli | 09.00–10.00 Var Västsvenska Arenan, precis vid Almedalsparken, åt väster, vid havet.

Västsvenska Arenans åtta parter är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers,Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Västsvenska Handelskammaren.

Redaktionen