Nyheter

Sandvik introducerar kostnadseffektiv ombyggnadslösning för konkross-installationer

Beroende på tillämpning så är krossen själva hjärtat i processen eller åtminstone en viktig del av den. Den kan helt enkelt inte plockas bort under längre perioder utan att produktiviteten påverkas. Om kritiska komponenter börjar fallera och krossen närmar sig slutet av sin livslängd, kan Sandvik ersätta den och återställa hela krossystemet till dess forna glans.

Sandvik Reborn är en ombyggnadslösning där krossystemet renoveras genom att den befintliga krossen ersätts med en ny och befintlig kringutrustning återanvänds. Den här kostnadseffektiva lösningen blir upp till 40 procent billigare än att ersätta hela krossystemet, och den är fullt kompatibel med anläggningens befintliga infrastruktur. Dessutom minskar risken för ett oplanerat driftstopp som kan bli följden av en större översyn.

– Vår Sandvik Reborn-lösning är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att ersätta kundens slitna kross med en ny, och samtidigt återanvända all befintlig infrastruktur, säger Andreas Christoffersson, produktchef för Rebuilds and Upgrades, Sandvik Mining and Rock Technology.

– Den nya krossen omfattas dessutom av vår treåriga utökade garanti och inkluderar service på plats för att hjälpa kunderna att maximera produktiviteten.


Om kringutrustningen uppfyller kraven för hållbarhet och kvalitet, kan Sandvik erbjuda en lösning som innebär att kundens befintliga Sandvik-kross byts ut. Återutnyttjandet av befintlig kringutrustning brukar vanligen omfatta motor, smörjnings- och hydrauliktank, slangar, kylare, automationssystem, underram, elskåp och kabeldragning. Som en del av renoveringen byter kunden in sin gamla kross.

Den nya krossen kan kopplas in på samma sätt som den gamla, man behöver inte göra om några eldragningar eller ändra matar- och transportörupplägget. Sandvik Reborn är en effektiv ”plug and play”-installation som minimerar störningarna och maximerar produktiviteten.

En Sandvik-tekniker finns på plats för att övervaka installationen av den nya krossen som en garanti för att arbetet utförs snabbt, noggrant och effektivt. Kunden utbildas också i hur man bäst använder och underhåller den nya krossen. Dessutom ingår inspektioner efter installationen med rekommendationer om underhåll och slitna reservdelar som behöver bytas.

Sandvik Reborn krosspaket :
– Ny fabrikstestad kross som omfattas av tre års garanti
– Kross utrustad med alla modellspecifika uppgraderingar som förbättrar tillförlitligheten
– Expertövervakad installation
– Regelbundna inspektioner och rapporter baserade på årliga driftstimmar
– Utbildning på plats som omfattar drift och underhåll av krossen
– Finns för Sandvik konkrossar CH420, CH430, CH440, CH660 och CH870

Redaktionen